MC2 03FN Ježíšova úžasná otázka a soucit

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page MC2 03FN PCS The Amazing Question and Care and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎hrvatski • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎čeština • ‎български • ‎македонски • ‎русский • ‎ქართული

Stáhněte si tuto stránku jako pdf


Na tomto setkání se naučíte něco o projevování zájmu o druhé ve vašem okolí tak, že jim položíte Ježíšovu otázku "Co chceš, abych pro tebe udělal?". Také se naučíte, jak jít o krok dále a naplnit jejich praktické potřeby ve jménu Ježíše. [Lukáš 18,35-43]


Ohlédnutí (20-30 min)

First third.jpg


POZNÁMKA: Rozdělte lidi na setkání do skupin po 4-6. Rozdejte účastníkům pracovní poznámky.

Modlitba a sdílení

 • Určete vedoucí malých skupinek, aby moderovali sdílení.
 • Nechte každou skupinku mluvit o tom, za co jsou tento týden vděční.
 • Vyzvěte každého, aby řekl, jak se mu daří a za co se jeho skupina může modlit. Dejte účastníkům čas, aby se jeden za druhého modlili.

POZNÁMKA: Pokud někdo potřebuje zvláštní pomoc, vyhraďte si čas po setkání a postarejte se o jeho potřebu.

Povzbuzení k věrnosti

 • Povzbuzujte ochotu následovat Ježíše.
 • Vyzvěte skupinky, aby sdíleli, co se stalo, když svěřili Bohu své plány a své věty „Řeknu/Udělám...“


 • Až malé skupinky skončí, zeptejte se, zda to někdo nechce říct celé skupině.

Vize

Povzbuďte je výhledem do budoucna a vysvětlete jim, čím se mohou stát v Kristu nebo co skrze ně může Bůh učinit.

  • Na příklad:

Bůh nám dal vše, co potřebujeme k tomu, abychom jej v životě následovali, a dal nám sílu k tomu, abychom mohli žít naplněný a hodnotný život. Když se snažíme držet krok s Duchem svatým, nejen že se naše životy budou měnit, ale Bůh si nás také použije k tomu, abychom měnili životy lidí kolem nás. Neustále se povzbuzujme k tomu, abychom kráčeli s Duchem svatým.

Dnešní studium (45 min)

Second third.jpg

Aktivita 1 Úžasná otázka

 • Určete vedoucí malých skupinek, kteří budou moderovat diskuzi v malých skupinkách.
  • Pusťe video Ježíšova úžasná otázka.
  • Vyzvěte malé skupinky, aby diskutovali o odpovědích účastníků na tyto otázky:
 • Co se vám nejvíce líbilo? A proč?
 • Jakým způsobem ukazoval Ježíš lidem svůj zájem?
  • Požádejte jednoho nebo dva vedoucí skupinek, aby shrnuli diskuze ve svých skupinkách.

Shrnutí

 • Zdůrazněte, že Ježíšova úžasná otázka má dvě části: modlitba za potřeby v Ježíšově jménu a snaha o naplnění těchto potřeb, tak, jak jsme toho schopni.
 • Vyzvěte každého účastníka, aby přemýšlel o Ježíšově otázce a potom si napsal, jak by Ježíšovi odpovědel. Po několika minutách požádejte jednoho ž dva účastníky, aby řekli své odpovědi celé skupině.

Aktivita 2 Ukázka úžasné otázky

 • Určete nové vedoucí malých skupinek, aby moderovali diskuzi ve skupinkách.

Předveďte, jak použít Ježíšovu otázku z Lukáše 18,35-43 s použitím vaší zkušenosti, kdy jste se takto zeptali druhých. [POZNÁMKA: Ujistěte se, že jeden z vašich příkladů ukazuje použití Ježíšovy otázky s použitím klipu Ježíšova úžasná otázka na vašem telefonu.]

 • Po této ukázce zdůrazněte, že každý příklad má tyto části:
  • 1) přechod
  • 2) vyprávění příběhu a položení úžasné otázky
  • 3) modlení se s člověkem za jeho prosbu
  • 4) vyzvání, aby popřemýšleli o dvou či třech dalších lidech, kteří by potřebovali slyšet tento příběh
  • 5) co jste udělali, abyste naplnili zmíněnou potřebu.
 • Vyzvěte malé skupinky, aby si povídali o tom: Co se ti líbilo nejvíce? Proč?
 • Požádejte jednoho či dva vedoucí skupinky, aby shrnuli diskuzi ve svých malých skupinkách.

Shrnutí

 • Zopakujte dvě části Ježíšovy otázky: modlitba a naplnění potřeb.
 • Zdůrazněte, že je důležité se znovu spojit s lidmi, se kterými jste se modlili, abyste viděli, co pro ně Bůh udělal.

Aktivita 3: Síť vztahů

Bůh do vašich životů přivedl mnoho lidí, kteří neznají Boha. Věříme tomu, že Bůh pracuje v srdcích lidí kolem nás. Položení Ježíšovy otázky je skvělý způsob, jak zjistit, kde přesně Bůh pracuje.

Rozdejte seznam Síť vztahů. Vyzvěte každého, aby si do své Sítě vztahů napsali jména 10 nebo více lidí kteří jsou podle jejich názoru daleko od Boha (nechodí ani do sboru, ani nejsou křesťané). Tito lidé mohou být kamarádi, sousedé, kolegové, příbuzní, zaměstnanci v obchodě atd., Pokud neznáte jejich jméno, napište krátký popis jako např. “ta paní, u které nakupuji zeleninu”.

Přechod

Používání Ježíšovy otázky a naplňování potřeb druhých přibližuje k těmto lidem Ježíše, a také staví Ježíše do centra vašeho vztahu k nim. Teď máte příležitost to jeden s druhým procvičovat.

Krok vpřed (45 min)

Third third.jpg

Příprava

 • Pomožte účastníkům, aby si stáhli aplikaci Film Ježíš na své telefony.
 • Vyzvěte účastníky, aby si se svým partnerem „jeden na jednoho“ procvičovali Ježíšovu otázku.

Připomeňte jim, aby nezapomněli na: 1) Přechod, 2) sdílení příběhu a položení Ježíšovi otázky, 3) modlitba za jejich prosbu, 4) vyzvání, aby popřemýšleli o dvou či třech dalších lidech, kteří by potřebovali slyšet tento příběh, a 5) co udělali pro naplnění zmíněné potřeby.

 • Po několika minutách vyzvěte partnery, aby se vystřídali a oba tak měli příležitost procvičovat otázku.

Náš úkol

 • Vyberte 5 lidí ze své Sítě vztahů, se kterými budeš tento týden mluvit, a kterým položíš Ježíšovu „úžasnou otázku“.
 • Napište si další věty „Řeknu/Udělám … do kdy” a řekněte si je navzájem ve své skupince.
 • Zvolte si čas na setkání se svým partnerem jeden na jednoho.

Modlitba

Odevzdejte své cíle a plány Pánu. Proste Pána, aby nám pomohl zůstat věrnými a použil si nás k získávání nových učedníků.

Další studium

Přečtěte si Zásadu 9: Jak se modlit. Je dobré to také probrat se svým partnerem jeden na jednoho.