UCZ 03PV Čudesno pitanje i brižnost

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page MC2 03FN PCS The Amazing Question and Care and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎hrvatski • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎čeština • ‎български • ‎македонски • ‎русский • ‎ქართული

Skinite ovu stranu kao pdf dokument


Na ovom sastanku naučićete koliko je važno brinuti se o ljudima u vašim ličnim mrežama i pružiti im mogućnost da daju odgovor na Isusovo pitanje "Šta hoćeš da učinim za tebe?" Naučićete i kako da preduznete još jedan korak i u Isusovo ime se pobrinete za njihove praktične potrebe. (Luka 18:35-43)


Pogled unazad (20-30 min)

First third.jpg


NAPOMENA: Rasporedite ljude u grupe od 4-6 na ovom sastanku. Podelite im materijal za učesnike.

Molitva i brižnost

 • Odredite vođe malih grupa kako bi olakšali komunikaciju među članovima.
 • Neka svaka grupa prodiskutuje o tome na čemu su članovi zahvalni ove nedelje.
 • Neka svaka osoba podeli sa drugima kako je i jednu do dve molitvene potrebe. Posle toga neka se mole jedni za druge.

NAPOMENA: Ako je nekome potrebna dodatna pomoć, odredite vreme za to posle sastanka.

Slavite vernost

 • Podstičite obavezu ljubavi svakog člana da bude pokoran Isusu.
 • Neka članovi svake grupe podele svoja iskustva sa ispunjavanjem postavljenih ciljeva i "ja ću do tada" izjavama.


 • Kada grupe završe sa deljenjem iskustava, pitajte da li neko želi da podeli svoje iskustvo pred svima.

Deljenje vizije

Podelite viziju o njihovom identitetu u Hristu ili o tome šta sve Bog može da učini kroz njih ako iskorače u veri.

  • Na primer:

Bog je obezbedio sve što je potrebno da bismo hodali sa njim i silu da bismo živeli plodnosnim životom. Dok se trudimo da budemo ljudi koji će hodati u Duhu, neće se samo naši životi menjati, već ćemo biti upotrebljeni da menjamo živote onih koji nas okružuju. Podstičimo i nadalje jedni druge da hodamo u Duhu.

Pogled prema gore (45 min)

Second third.jpg

Aktivnost #1: Čudesno pitanje

 • Odredite vođe malih grupa koji će voditi diskusiju u grupi.
  • Prikažite video „Čudesno pitanje“. [1]
  • Neka se u malim grupama prodiskutuju odgovori na pitanja:
 • Šta ti se najviše svidelo? Zašto?
 • Kako je Isus pokazivao da mu je stalo?
  • Zamolite jednog ili dvojicu vođa da ukratko opišu o čemu je grupa diskutovala.

Kratak pregled

 • Naglasite da je „Čudesno pitanje“ sastavljeno od dva dela: molitve za potrebe u Isusovo ime i preduzimanja svega što je u našoj moći da bismo ispunili njihove potrebe.
 • Zamolite svakog učesnika da razmisli o „Čudesnom pitanju“ i napiše šta bi on odgovorio Isusu. Posle nekoliko minuta neka jedan ili dvoje njih podele svoj odgovor sa celom grupom.

Aktivnost #2: Demonstrirajte pričanje o „Čudesnom pitanju"

 • Odredite nove vođe malih grupa koji će usmeravati grupnu diskusiju.

Demonstrirajte kako se koristi „Čudesno pitanje“ (Luka 18:35-43) tako što ćete podeliti dva-tri primera iz sopstvenog iskustva. (NAPOMENA: Neka jedan od tih primera obuhvati i korišćenje klipa "Čudesno pitanje" na vašem telefonu.)

 • Posle demonstracije naglasite da je svaki primer sadržavao sledeće delove:
  • 1) prelaz
  • 2) pričanje priče i postavljanje čudesnog pitanja
  • 3) molitvu sa njima i iznošenje potrebe
  • 4) traženje da razmisle o dve- tri osobe kojima će slušanje ove priče biti od koristi.
  • 5) šta ste vi učinili da biste pokazali brižnost i zadovoljili potrebu koju su izneli.
 • Započnite diskusiju u malim grupama: Šta ti se najviše svidelo? Zašto?
 • Zamolite jednog ili dvojicu vođa da ukratko podele o čemu se diskutovalo u njihovim grupama.

Kratak pregled

 • Pogledajte ponovo dva dela čudesnog pitanja: molitvu i brigu za druge.
 • Naglasite koliko je važno ostati u kontaktu sa ljudima sa kojima ste se molili jer ćete tako moći pratiti kako Bog deluje u njima.

Aktivnost #3: Mreža ličnih kontakata

Bog je doveo mnoge ljude u naše živote, i mnogi od njih ga ne poznaju. Mi verujemo da Bog radi na srcima onih koji nas okružuju. Čudesno pitanje i pokazivanje da nam je stalo do njih je odlićan način da saznamo gde Bog deluje.

Podelite mrežni spisak. Zamolite sve učesnike da napišu u spisak imena deset ili više osoba koje su, po njihovom mišljenju, daleko od Boga (ne idu u crkvu, nisu hrišćani). To su prijatelji, susedi, kolege sa posla, rođaci, prodavci itd. Ako ne znate njihovo ime, napišite npr. „gospođa kod koje kupujem povrće“.

Prelaz

Postavljanje čudesnog pitanja i briga o ljudima i njihovim potrebama dovodi Isusa blizu neke osobe i u centar tvog odnosa sa njom. Sad imate šansu da vežbate jedni sa drugima.

Pogled unapred (45 min)

Third third.jpg

Priprema za misiju

 • Pomozite učesnicima da instaliraju aplikaciju filma „Isus“ i klip na svoje telefone
 • Neka učesnici praktikuju deljenje „Čudesnog pitanja“ sa svojim "jedni drugima“ partnerima.

Podsetite ih da uključe: 1) prelaz, 2) deljenje priče i postavljanje čudesnog pitanja, 3) molitvu u vezi sa zahtevom, 4) pitanje da li mogu da se sete dvoje ili troje ljudi kojima bi slušanje ove priče bilo od koristi i 5) šta si učinio da pokažeš brigu i ispuniš potrebu koja je iznesena.

 • Neka partneri zamene uloge posle nekoliko minuta kako bi oboje dobili priliku da vežbaju.

Odlazak u misiju

 • Odredite pet osoba iz svog spiska mreže ličnih kontakata sa kojima ćete da podelite „Čudesno pitanje“ ove nedelje.
 • Napišite „ja ću do tada“ izjave i podelite ih sa svojom malom grupom.
 • Odredite vreme za sastanak sa svojim „jedni drugima“ partnerom.

Molitva za misiju

Neka svako posveti svoje ciljeve Gospodu. Molite Gospoda da nam pomogne da budemo verni i da nas koristi za osnivanje pokreta umnožavajućih učenika.

Za daljnje proučavanje

Pročitajte PK 9: Kako da se moliš |Prenosni koncept #9: Kako možeš sa sigurnošću da se moliš. Bilo bi dobro prodiskutovati o tome sa vašim "jedni drugima" partnerom.