MC2 PN03 Големото Прашање

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page MC2 03PN PCS The Amazing Question and Care and the translation is 100% complete.


Other languages:
English • ‎hrvatski • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎čeština • ‎Кыргызча • ‎български • ‎македонски • ‎русский • ‎ქართული

Download here this page as pdf file
First-third-green.jpg

Молитва и Грижа

 • За што сте благодарни оваа недела?
 • Молитвена потреба

Прославете ја верноста

 • Каков беше вашиот од со Исус оваа недела?
 • Што се случи додека Му верувавте на Бог за вашите цели и „Јас ќе до тогаш“ изјави.

Визија
Second-third-green.jpg

Активност #1

 • Чудесното прашање (Лука 18:35-43)
  • Што најмногу ви се допадна? Зошто?
  • Како Исус ја покажа својата грижа?
  • Како вие би одговориле на прашањето на Исус?

Активност #2

 • Демонстрација на употребата на Чудесното прашање со кое покажуваме како да се грижиме и молиме за другите
  • Што најмногу ви се допадна? Зошто?

Активност #3

Кој се наоѓа во вашата мрежа на луѓе со кои сте поврзани? Напишете 10 или повеќе имиња во вашата Мрежна листа.

Резиме
Third-third-green.jpg

Подготовка за Мисијата

 • Симнете ја филмската апликација ИСУС и филмскиот клип на телефонот
  • Вежбајте го поставувањето на Чудесното прашање со вашиот еден-со-друг партнер:
 1. преод,
 2. раскажување на приказната и поставување на Чудесното прашање,
 3. молење со нив за потребата,
 4. замолување да размислат за други 2-3 личности кои би можеле да имаат корист од слушањето на истата приказна и
 5. што сте направиле за да покажете грижа и да помогнете во пресретнувањето на искажаната потреба.

Одење во Мисија

 • Одредете 5 луѓе од вашата Мрежна листа со кои ќе разговарате оваа недела.
 • Напишете „Јас ќе _____ до ____“ изјави.
 • Одредете време и сретнете се со вашиот еден-со-друг партнер.

Молитва за Мисијата

Посветете ги целите на сите кои се вклучени на Господа. Замолете го Господ да ни помогне да бидеме верни и да нè употреби да започнеме движење на создавачи на ученици.

За Понатамошно Проучување

Прочитајте го Пренослив концепт #9- Како можете да се молите со сигурност

____________________________

Листа со молитвени потреби

____ИМЕ____ _ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ ЗА КОНТАКТ_ МОЛИТВЕНА ПОТРЕБА И ДАТУМ КОГА Е КАЖАНА __ОДГОВОР И ДАТУМ НА ОДГОВОРОТ __ ___КОМЕНТАРИ ___
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.