MC2 04БВ Подготвени от Бога хора

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page MC2 04FN God-Prepared People and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎hrvatski • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎čeština • ‎български • ‎македонски • ‎русский • ‎ქართული

Свалете тази страница в pdf

В тази сесия ще разберете принципа за намиране на човека, когото Бог е подготвил, известен като човека на мира. Ще разберете също важното значение за царството на човека на мира в достигането на целевата област. (Лука 10:1-24; Йоан 4:1-42; Лука 19:1-10; Лука 8:26-39; Деяния 16:11-15; Деяния 17:1-9)


Поглед назад (20-30 минути)

First third.jpg


[БЕЛЕЖКА. Разделете хората на групи от по 4-6 човека за тази сесия. Раздайте бележките за участниците.]

Молитва и грижа

 • Определете водачи на малките групи, които да водят споделянето.
 • Нека във всяка група да обсъждат за какво хората са благодарни през тази седмица.
 • Нека всеки в групата да сподели как е и да сподели 1-2 молитвени нужди с групата си и нека да се молят един за друг.

[БЕЛЕЖКА. Ако на някого е необходима допълнителна помощ, отделете време след срещата].

Празнуваме верността

 • Насърчавайте отчетност с любов, за да може хората да се покоряват на Исус.
 • Нека във всяка група споделят какво се е случило, когато хората са се доверявали на Бога за достигане на целите им и за изпълнение на "Аз ще _______, до_____".
 • След като приключи обсъждането в групите, попитайте дали някой иска да сподели с цялата група.

Предаване на виждането

Предайте им виждането за тяхната самоличност в Христос, или какво Бог може да направи чрез тях, като предприемат стъпки на вяра.

  • Например:

Едно от най-великите обещания в цялата Библия може да се намери във Великото поръчение, но въпреки това често не му обръщат внимание. Склонни сме да се концентрираме върху заповедта да отидем и да създаваме ученици, но след това Исус обещава: "Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века" (Матей 28:20). Когато се сблъскваме с проблеми или страхове в благовестието или в ученичеството, помнете, че Исус е обещал да бъде винаги с нас.

Поглед нагоре (45 минути)

Second third.jpg

Дейност №1 Изпращане на 70-те

 • Прочетете или гледайте Лука 10:1-24, Изпращането на седемдесетте.
 • Нека в малките групи да обсъдят отговорите на участниците на…
  • Какво ви хареса най-много? Защо?
 • Помолете 1-2 водачи на групи да обобщят това, което се е обсъждало в групата.

Обобщение

Исус изпраща Своите последователи в околната област с много ясни инструкции. Като влизали в селата, те е трябвало да посещават хора. Те е трябвало да търсят място, където са добре приети. Те е трябвало да търсят хора, които ще им окажат гостоприемство. Те е трябвало да търсят свидетелства, че Бог работи и ще приемат духовната истина. Ако не са ги приемали, е трябвало да продължат, като винаги търсят тези, които биха ги приели. Като обобщение можем да кажем, че те са използвали Молитва, Грижа и Споделяне, за да намерят хората на мира.

Дейност №2 Видеа за човека на мира

 • Определете водачи на групите, които да водят обсъжданията в групата.
 • Прочетете, или гледайте примери за "Хора на мира".
  • Самарянката на кладенеца(Йоан 4:1-42) [1]
  • Закхей (Лука 19:1-10) [2]
  • Обладаният (Лука 8:26-39) [3]
  • Лидия (Деяния 16:11-15)
  • Ясон (Деяния 17:1-9)
 • Като гледате видеото или четете библейската история, нека участниците попълнят диаграмата с характеристиките и дейностите на всеки човек на мира.


Личност Характеристики Дейности
Самарянка
Закхей
Обладаният
Лидия
Ясон


 • Нека водачите в групата да водят обсъждането за тези характеристиките и дейностите в малките групи.
 • Помолете 1-2 водачи на групи да обобщят обсъжданията в групите им.

Обобщение

Човекът на мира е човек, който приема вас и посланието ви. Човекът на мира е човек на взаимоотношението. Те са развълнувани да отворени да достигнат своята мрежа от роднини и приятели с добрата новина. Чрез неговата мрежа благовестието ще се разпространи сред много нови хора и места. Това е ключов начин на мислене в църковното умножаване. Ние трябва да достигаме хората с очакването да намерим такива, които Бог вече е приготвил. В миналата сесия научихме, че използването на Изумителния въпрос и грижата е един добър начин ад се намери човека на мира.

Поглед напред (45 минути)

Third third.jpg

Подготовка за мисията

 • Ако са споделили Изумителният въпрос миналата седмица, нека всеки човек да определи хората, които са показали характеристиките на човека на мира.
 • В малките групи нека всеки човек да сподели за своя списък и тогава като група да се молят за потенциалните хора на мира.
 • Нека да се молят за човек на мира, когото могат да поканят да бъде домакин на благовестителско събиране в идващата седмица.

Отиване на мисия

 • Определете 5 човека от вашата мрежа, на които да кажете Изумителния въпрос през тази седмица.
  • Не забравяйте да попитате хората от последната седмица за това какво Бог е направил.
 • Напишете "Аз ще_____до___” и ги споделете с малката група.
 • Определете време и се срещнете с отчетния си партньор.

Молитва за мисията

Нека всеки посвети целите си на Господа. Помолете Господа да ви помогне да бъдете верни и да ви използва за начало на ученическо движение.

За по нататъшно изучаване

Прочетете Предаваема идея №7 – Как можете да помогнете за изпълнението на Великото поръчение

Прочетете "Хора на мира" от Том Вулф

Електронна книга "Заразното евангелие" от Алекс Абсалом: