MC2 04FN Lidé, které připravil Bůh

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page MC2 04FN God-Prepared People and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎hrvatski • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎čeština • ‎български • ‎македонски • ‎русский • ‎ქართული

Stáhněte si tuto stránku jako pdf

Na tomto setkání lépe porozumíte tomu, jak najít člověka, kterého Bůh připravil a který je tzv. „člověkem pokoje“. Také se naučíte, jak významný vliv má tento člověk pokoje na vaši síť vztahů nebo na prostředí, ve kterém působíte (Lukáš 10,1-24; Jan 4,1-42; Lukáš 19,1-10; Lukáš 8,26-39; Skutky 16,11-15; Skutky 17,1-9)


Ohlédnutí (20-30 min)

First third.jpg


POZNÁMKA: Rozdělte lidi na setkání do skupinek po 4-6. Rozdejte jim pracovní poznámky.

Modlitba a sdílení

 • Určete vedoucí malých skupinek, aby moderovali sdílení.
 • Nechte každou skupinku mluvit o tom, za co jsou tento týden vděční.
 • Vyzvěte každého, aby řekl, jak se mu daří a za co se jeho skupina může modlit. Dejte účastníkům čas, aby se jeden za druhého modlili.

POZNÁMKA: Pokud někdo potřebuje zvláštní pomoc, vyhraďte si čas po setkání a postarejte se o jeho potřebu.

Povzbuzení k věrnosti

 • Povzbuzujte ochotu následovat Ježíše.
 • Vyzvěte skupinky, aby sdíleli, co se stalo, když svěřili Bohu své plány a své věty „Řeknu/Udělám...“
 • Až malé skupinky skončí, zeptejte se, zda to někdo nechce říct celé skupině.

Vize

Podělte se s nimi o to, kým se mohou v Kristu stát a co skrze ně může Bůh učinit, pokud mu budou důvěřovat.

  • Na příklad:

Jeden z největších slibů, který je v celé Bibli, najdeme u Velkého pověření. Tento slib se často přehlíží. Většinou se soustředíme na příkaz učedníkům. Ale Ježíš potom řekl i toto: „A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.” (Matouš 28,20). Pokud zápasíme s překážkami nebo s obavami při oslovování ostatních, pamatujte si na Ježíšův slib, že s námi bude až do skonání tohoto věku.

Krok vpřed (45 min)

Second third.jpg

Aktivita 1 Vyslání sedmdesáti

 • Přečtěte si nebo se podívejte na Lukáše 10,1-24, Vyslání sedmdesáti.
 • Vyzvěte malé skupinky, aby diskutovali o odpovědích účastníků na tyto otázky:
  • Co se ti líbilo nejvíce? Proč?
 • Vyzvěte jednoho nebo dva vedoucí skupinek, aby shrnuli diskuze ve svých skupinkách.

Shrnutí

Ježíš poslal své následovníky do okolních oblastí s jasným zadáním. Měli vejít do vesnice a navštěvovat lidi. Měli hledat místa, kde jsou vítáni a kde budou přijati s pohostinností. Měli hledat důkazy, že Bůh aktivně pracuje v srdcích druhých lidí, kteří budou připraveni přijmout duchovní pravdy. Z míst, kde přijati nebyli, měli odejít a hledat dál ty, kteří je byli připraveni přijmout. To, co dělali, aby našli lidi pokoje, můžeme shrnout slovy modlitba, služba a sdílení.

Aktvita 2 Videa o lidech pokoje

 • Určete vedoucí malých skupinek, aby moderovali diskuzi.
 • Přečtěte si nebo se podívejte na příklady lidí pokoje.
  • Samařská žena u studny (Jan 4,1-42)
  • Zacheus (Lukáš 19,1-10)
  • Posedlý člověk (Lukáš 8,26-39)
  • Lydie (Skutky 16,11-15)
  • Jáson (Skutky 17,1-9)
 • Zatímco budou puštěná videa nebo se bude číst příběh v Bibli, dejte účastníkům vyplnit tabulku s vlastnostmi a činy jejich lidí pokoje.


člověk vlastnosti činy
Samařská žena
Zacheus
Posedlý člověk
Lydie
Jáson


 • Vyzvěte vedoucí skupinky, aby vedli diskuzi o těchto vlastnostech a činech ve svých malých skupinkách.
 • Vyzvěte jednoho nebo dva vedoucí skupinek, aby shrnuli diskuze ve svých skupinkách.

Shrnutí

Člověk pokoje je někdo, kdo přijme vás i to, co zvěstujete. Človek pokoje je člověkem vztahů. Tito lidé jsou otevření a připravení rozšířit dobrou zprávu evangelia mezi své příbuzné i přátele. Evangelium se v jejich síti vztahů dostane k mnoha lidem a na mnoho míst. Toto nastavení je klíčové pro šíření církve. Měli bychom oslovit lidi, kteří chtějí hledat takové již Bohem připravené lidi. Na minulém setkání jsme se naučili používat Ježíšovu otázku a projevování zájmu. Právě to je dobrý způsob, jak hledat lidi pokoje.

Krok vpřed (45 min)

Third third.jpg

Příprava

 • Pokud někomu položili minulý týden Ježíšovu úžasnou otázku, vyzvěte je, aby zapřemýšleli nad tím, zda tito lidé projevili nějaké vlastnosti lidí pokoje.
 • Vyzvěte je, aby si v malých skupinkách řekli navzájem o svém seznamu lidí a potom se modlili za možné lidi pokoje.
 • Řekněte jim, aby se začli modlit za člověka pokoje, u kterého by se v následujících týdnech dala pořádat evangelizační akce.

Náš úkol

 • Vyberte 5 lidí, se kterými budeš číst brožurku Co je to život v plnosti Ducha svatého.
  • Nezapomeňte se spojit s lidmi z minulého týdne, abyste viděli, co v jejich životě Bůh udělal.
 • Napište si další věty „Řeknu/Udělám … do kdy” a řekněte si je navzájem ve své skupince.
 • Zvolte si čas na setkání s svým partnerem jeden na jednoho.

Modlitba

Odevzdejte své cíle a plány Pánu. Proste Pána, aby nám pomohl zůstat věrnými a použil si nás k získávání nových učedníků.

Další studium

Přečtěte si Zásadu č. 7: Jak pomoci naplnit velké poslání.

Přečtěte si Lidé pokoje od Dr. Toma Wolfa

eBook