MC2 04NP Ludzie przygotowani przez Boga

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page MC2 04FN God-Prepared People and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎hrvatski • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎čeština • ‎български • ‎македонски • ‎русский • ‎ქართული

Tutaj ściągniesz tę stronę jako plik pdf

W trakcie tego spotkania zrozumiecie zasadę, która mówi o znalezieniu osoby pokoju, którą Bóg wcześniej przygotował, mówimy o niej osoba pokoju. Dowiecie się także, jak wielki wpływ ma osoba pokoju w zdobywaniu dla Jezusa twoich znajomych czy rejonu, w którym dzielisz się ewangelią. (Łukasz 10,1-24; Jan 4,1-42; Łukasz 19,1-10; Łukasz 8,26-39; Dzieje 16,11-15; Dzieje 17:1-9)


Spojrzenie wstecz (20-30 min)

First third.jpg


UWAGA: Na czas dzisiejszego spotkania podziel ludzi w grupki 4-6 osobowe. Rozdaj notatki dla uczestników.

Modlitwa i troska

 • Wyznacz liderów małych grup do poprowadzenia czasu dzielenia.
 • Poproś, aby w każdej grupce dyskutowano o tym za co są wdzięczni w tym tygodniu.
 • Poproś każdego, aby podzielił się tym, jak im idzie, 1-2 prośbami modlitewnymi, i potem niech się modlą o siebie nawzajem.

UWAGA: Jeśli ktoś potrzebuje szczególnej pomocy, proszę ustalcie czas po spotkaniu, kiedy będzie można tej osobie pomóc.

Świętowanie wierności

 • Zaproś do podzielenia się z miłością tym jak im szło posłuszeństwo Jezusowi.
 • Poproś, aby w każdej z grup podzielono się tym, co się stało kiedy ufali Bogu odnośnie swoich celów i zadań "Zrobię ____ do ___".
 • Kiedy już grupki skończą dzielenie, zapytaj czy ktoś chciałby podzielić się z całą grupą.

Wizja

Przekazuj wizję odnośnie ich tożsamości w Chrystusie lub tego, co Bóg może przez nich uczynić, kiedy będą podejmować kroki wiary.

  • Na przykład:

Jedna z największych obietnic dana nam w Piśmie świętym może być odnaleziona w Wielkim Nakazie Misyjnym a bardzo często jest ona przeoczona. Skupiamy się na poleceniu, że mamy czynić uczniów, ale potem Jezus mówi, obiecuje, że “Będę z wami zawsze aż do zakończenia świata”. (Mateusza 29,20). Kiedy wychodzimy do innych z ewangelią albo kiedy czynimy ich uczniami możemy napotykać różne trudności, pamiętajmy jednak o Jego obietnicy, że będzie z nami po wszystkie czasy.

Spojrzenie w górę (60 min)

Second third.jpg

Ćwiczenie 1 Posłanie siedemdziesięciu

 • Łukasz 10,1-24 (wideo lub czytanie) Posłanie siedemdziesięciu.
 • Poproś, aby w grupkach odpowiedziano na pytania ...
  • Co podobało się Wam najbardziej? Dlaczego?
 • Poproś jednego lub dwóch liderów grupek, żeby podsumowali dla wszystkich to, o czym rozmawiano w ich grupkach.

Podsumowanie

Jezus posłał swoich naśladowców w otaczający ich teren z bardzo wyraźnymi instrukcjami. Kiedy wchodzili do wiosek, mieli odwiedzać ludzi. Mieli szukać takich miejsc, do których będą przyjęci. Mieli szukać ludzi, którzy okażą im gościnę. Mieli szukać dowodów na to , że Bóg działa i że ludzie ci przyjmują prawdy duchowe. Jeśli gdzieś nie zostaliby przyjęci mieli iść dalej, stale szukając tych, którzy będą chcieli ich przyjąć. Podsumowując możemy powiedzieć, że aby znaleźć osobę pokoju oni modlili się o ludzi, troszczyli się o nich I dzielili się z nimi swoją wiarą.

Ćwiczenie 2 Wideo z osobami pokoju

 • Wyznacz liderów małych grup do prowadzenia dyskusji.
 • Przeczytajcie lub obejrzyjcie przykłady z ludźmi pokoju.
  • Samarytanka (Jana 4,1-42) [1]
  • Zacheusz (Łukasz 19,1-10) [2]
  • Opętany przez demony (Łukasz 8,26-39) [3]
  • Lidia (Dzieje 16,11-15)
  • Jazon (Dzieje 17,1-9)
 • Poproś uczestników o wypełnienie poniższej tabelki w czasie czytania lub oglądania tych historii.


Osoba Opis tej osoby Jej działanie
Samarytanka
Zacheusz
Opętany przez demony
Lidia
Jazon


 • Poproś liderów grup o prowadzenie dyskusji w grupkach na temat opisu tych osób i czynności jakie wykonywały.
 • Poproś jednego lub dwóch liderów grupek, żeby podsumowali dla wszystkich to, o czym rozmawiano w ich grupkach.

Podsumowanie

Człowiek pokoju to osoba, która przyjmuje ciebie i twoje przesłanie. Człowiek pokoju to osoba, która zna wielu ludzi. Tacy ludzi są podekscytowani tym, że mogą zdobywać dla ewangelii swoją rodzinę i znajomych. Dzięki ich znajomym ewangelia dotrze do wielu nowych ludzi i miejsc. To jest kluczowe podejście w pomnożeniu wspólnot kościelnych. Powinniśmy wychodzić do ludzi oczekując, że znajdziemy przygotowanych wcześniej przez Boga. Na ostatnim spotkaniu uczyliśmy się, że korzystanie ze zdumiewającego pytania i troszczenie się o ludzi jest dobrym sposobem łowienia ludzi pokoju.

Spojrzenie wprzód (20-30 min)

Third third.jpg

Przygotowanie do misji

 • Jeśli uczestnicy dzielili się zdumiewającym pytaniem w ostatnim tygodniu z różnymi ludźmi poproś aby powiedzieli czy któraś z tych osób posiada cechy człowieka pokoju.
 • Proszę w grupkach niech każdy opowie o osobach swoich listach znajomych, potem niech jako cała grupka modlą się o potencjalne osoby pokoju.
 • Poproś aby modlili się o taką osobę pokoju, którą mogą poprosić, żeby była gospodarzem spotkania ewangelizacyjnego w swoim domu w ciągu najbliższych tygodni.

Wyjście na misję

 • Wyznacz 5 osób z twojej listy znajomych, którym zadasz zdumiewające pytanie w najbliższym tygodniu.
  • Pamiętaj aby być w kontakcie z tymi osobami, z którymi rozmawiałeś w zeszłym tygodniu, żeby widzieć jak Bóg u nich działa.
 • Zapisz stwierdzenie celu "Zrobię _________ do _______" i podziel się z resztą swojej grupki.
 • Ustal czas i miejsce spotkania z twoim partnerem jeden na jeden.

Modlitwa o misję

Powierzcie swoje cele Panu. Proście Boga, żeby pomógł nam być wiernymi i używał nas do rozpoczynania ruchów pomnażających uczniów.

Pogłębienie tematu

Przeczytaj Wskazówkę nr 7 Jak możesz pomóc w wypełnieniu Wielkiego Nakazu Misyjnego

Przeczytaj Ludzie pokoju - Dr Tom Wolf

eBook eBook Ewangelia jak wirus - Alex Absalom