UCZ 04PV Ljudi koje je Bog pripremio

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page MC2 04FN God-Prepared People and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎hrvatski • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎čeština • ‎български • ‎македонски • ‎русский • ‎ქართული

Skinite ovu stranu kao pdf dokument

Na ovom sastanku upoznaćete princip pronalaska osobe koju je Bog pripremio, a nazvali smo je Osobom mira. Takođe ćete naučiti koliko je značajna uloga Osobe mira u dosezanju vaše ciljne mreže ili područja. (Luka 10:1-24; Jovan 4:1-42; Luka 19:1-10; Luka 8:26-39; Dela 16:11-15; Dela 17:1-9).


Pogled unazad (20-30 min)

First third.jpg


NAPOMENA: Rasporedite ljude u grupe od 4-6 na ovom sastanku. Podelite im materijal za učesnike.

Molitva i brižnost

 • Odredite vođe malih grupa koji će olakšati komunikaciju među članovima.
 • Neka svaka grupa prodiskutuje o tome na čemu su članovi zahvalni ove nedelje.
 • Neka svaka osoba podeli sa drugima kako je i jednu do dve molitvene potrebe. Posle toga neka se mole jedni za druge.

NAPOMENA: Ako je nekome potrebna dodatna pomoć, odredite vreme za to posle sastanka.

Slavite vernost

 • Podstičite obavezu ljubavi svakog člana da bude pokoran Isusu .
 • Neka članovi svake grupe podele svoja iskustva sa ispunjavanjem postavljenih ciljeva i "ja ću do tada" izjavama.
 • Kada grupe završe sa deljenjem iskustava, pitajte da li neko želi da podeli svoje iskustvo pred svima.

Deljenje vizije

Podelite viziju o njihovom identitetu u Hristu ili o tome šta sve Bog može da učini kroz njih ako iskorače u veri.

  • Na primer:

Jedno od najvećih obećanja u celom Svetom pismu koje često previđamo nalazi se u Velikom poslanju. Obično se fokusiramo na zapovest da stvaramo učenike, ali posle nje Isus nam obećava: „I evo ja sam s vama u sve dane do svršetka sveta“ (Matej 28:20). Kada se suočite sa problemima i strahovima zbog evangeliziranja i stvaranja učenika, setite se Isusovog obećanja da će biti sa vama sve vreme.

Pogled prema gore (45 min)

Second third.jpg

Aktivnost #1: Poslanje sedamdesetorice

 • Pročitajte ili pogledajte Luku 10:1-24, Poslanje sedamdesetorice
 • Neka se u malim grupama prodiskutuje o odgovorima na pitanja:
  • Šta ti se najviše svidelo? Zašto?
 • Zamolite jednog ili dvojicu vođa da ukratko opišu o čemu se diskutovalo u njihovim grupama.

Kratak pregled

Isus je poslao svoje sledbenike u okolna mesta sa jasnim instrukcijama. Kada bi ušli u neko selo, trebalo je da se sastanu sa ljudima. Trebalo je da traže mesta gde su bili dobrodošli i ljude koji bi ih ugostili. Trebalo je da traže dokaze da je Bog na delu i da će duhovne istine biti prihvaćene. Ako se to ne bi dogodilo, trebalo je da krenu dalje i traže one koji su bili spremni da prihvate. Da bismo skratili priču, iskoristićemo Molitvu, brižnost i deljenje kako bismo opisali šta su sve radili da bi našli Osobu mira.

Aktivnost #2 Osobe mira, video-zapisi

 • Odredite vođe malih grupa koji će voditi diskusiju.
 • Pročitajte ili pogledajte primere Osobe mira.
  • Samarjanka (Jovan 4:1-42) [1]
  • Zakej (Luka 19:1-10) [2]
  • Opsednuti čovek (Luka 8:26-39) [3]
  • Lidija (Dela 16:11-15)
  • Jason (Dela 17:1-9)
 • Za vreme gledanja videa ili čitanja biblijske priče, neka učesnici popunjavaju tabelu sa karakteristikama i aktivnostima svake od ovih osoba.


Osoba Karakteristike Aktivnosti
Samarjanka
Zakej
Opsednuti čovek
Lidija
Jason


 • Neka vođe u malim grupama povedu diskusiju o tim karateristikama i aktivnostima.
 • Zamolite jednog ili dvojicu vođa da kratko objasne o čemu se diskutovalo u njihovim grupama.

Kratak pregled

Osoba mira je neko ko prima tebe i tvoju poruku. To je osoba koja stvara i održava veze. Ona je uzbuđena i otvorena da podeli dobre vesti sa svojom mrežom rodbine i prijatelja. Kroz mrežu takvih osoba evanđelje će se proširiti na mnoge druge ljude i mesta. Ovo je temeljna misao u umnožavanju crkava. Treba da idemo među ljude i očekujemo da ćemo naići na nekoga koga je Bog već pripremio. Na prošlom sastanku naučili smo da su čudesno pitanje i brižnost odličan način da privučemo Osobu mira.

Pogled unapred (45 min)

Third third.jpg

Priprema za misiju

 • Ako su govorili o „Čudesnom pitanju“ prošle nedelje, neka svako od učesnika izdvoji one koji su pokazali karakteristike Osobe mira.
 • U malim grupama neka svako da izveštaj o svom spisku i neka se grupa moli za potencijalne Osobe mira.
 • Neka se mole za Osobu mira koja će narednih nedelja moći da ugosti evangelizacijski sastanak.

Odlazak u misiju

 • Odredi pet osoba sa svog mrežnog spiska sa kojima ćeš podeliti "Čudesno pitanje" ove nedelje.
  • Ne zaboravi da se sastaneš sa onima od prošle nedelje da bi proverio šta Bog radi u njima.
 • Napiši „ja ću do tada“ izjave i podeli ih sa svojom grupom.
 • Odredi vreme sastanka sa svojim „jedni drugima“ partnerom.

Molitva za misiju

Neka svako posveti svoje ciljeve Gospodu. Molite Gospoda da nam pomogne da budemo verni i da nas koristi za osnivanje pokreta umnožavajućih učenika.

Za daljnje proučavanje

Pročitajte Prenosni koncept #7 – Kako možeš da pomogneš da se ispuni Veliko poslanje

Pročitajte Osobe mira, dr Tom Volf

E-knjiga The Viral Gospel Aleksa Absaloma odlično obrađuje temu o Osobama mira.