MC2 05БВ Стратегия B.L.E.S.S. (Благословение)

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page MC2 05FN B.L.E.S.S. strategy and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎hrvatski • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎čeština • ‎български • ‎македонски • ‎русский • ‎ქართული

Свалете тази страница като pdf

В тази сесия ще научите как да показвате грижа за тези, които са във вашата социална мрежа, като им помогнете да видят осезаемо изражение на любовта на Христос и да държите вратата отворена за бъдещи разговори (Матей 9:35-38)

Поглед назад (20-30 минути)

First third.jpg
БЕЛЕЖКА: Разделете хората на групи от по 4-6 човека за тази сесия. Раздайте бележките на участниците.

Молитва и грижа

 • Поставете водачи на малките групи, които да водят споделянето.
 • Нека всяка група обсъжда това, за което всеки от групата е благодарен тази седмица.
 • Нека всеки в групата да сподели как се справя и да сподели 1-2 молитвени нужди в групата и след това да се молят един за друг.

БЕЛЕЖКА: Ако някой се нуждае от допълнителна помощ, определете време след срещата, за да му помогнете.

Празнувайте верността

 • Насърчавайте отчетност с любов, чрез която да се покоряват на Исус.
 • Нека във всяка група хората да споделят какво се е случило, когато са се доверили на Бога за постигането на целите и обещанията "Аз ще направя _____ до ____".
 • След като са свършили обсъжданията в групите, попитайте дали някой иска да сподели с цялата голяма група.

Предаване на виждането

Предайте виждането на самоличността в Христос, или какво Бог може да направи чрез тях, когато направят крачка на вяра.

  • Например:

Какво чувства Бог към изгубените? І Тимотей 2:1-4 ни казва, че Бог иска всички хора да бъдат спасени и да познаят истината. Исус призовава Своите ученици да Го последват и Той ще ги направи ловци на хора. През последните две седмици сте помагали на хората да познаят истината за Исус. Вие сте започнали да ловите хора.

Вие вече сте споделили Изумителният въпрос и сте се молили с хората. Вие сте споделили с хората около вас за Исус. Друг начин да се свържете с другите хора е чрез грижата. Те ще се почувстват обгрижени, когато се отнасяте към тях като към специални хора, като разбирате, че те са различни от другите, че имат различни нужди и различна история. За да ви помогнем да направите това ще ви въведем в стратегията БЛАГОСЛОВ (в Дейност №2).

Поглед нагоре (45 минути)

Second third.jpg

Дейност №1 Матей 9:35-38

 • Изберете водачи на групите, които да водят обсъжданията в групата.
 • Прочетете Матей 9:35-38.
 • Нека в малките групи да обсъждат отговорите на участниците на…
  • Какво ви е харесало най-много? Защо?
 • Обобщете като наблегнете на отношението на Исус. Може да попитате
  • Какво научихме за отношението на Исус?

Дейност №2 Обсъждане на стратегията B.L.E.S.S. (Благословение)

 • Обяснете стратегията B.L.E.S.S. в бележките на участниците.
 • Насърчете участниците да обсъждат и споделят как практически може да направят всяка от точките (B.L.E.S.S.)
 • Уверете се, че те си водят бележки, което ще им помогне по-късно.
 • Кажете им, че ще говорим повече за споделяне на благовестието в сесия 6.

Преход

Днес ние искаме да помислим за това как можем да покажем грижа към хората около нас. Стратегията БЛАГОСЛОВ ще ни помогне в това.

Последното С е споделяне на историята ви. Намираме много добър пример в Деяния на апостолите, където апостол Павел споделя своята история (Деяния, глава 22, например). Днес ние ще подготвим нашата кратка история, нещо, което можем да споделим с другите хора за около 1 минута. Историята ни трябва да бъде ясна и да се чувстваме удобно да я разказваме всеки път, когато БЛАГОСЛАВЯМЕ другите хора.

Поглед напред (45 минути)

Third third.jpg

Подготовка за мисията

Сега ще упражняваме разказване и писане на вашата история за срещата ви с Исус.

 • Практика и обратна връзка
  • Нека участниците се разделят по двойки и да разкажат историите си един на друг. [Има упътване на гърба на бележките на участника.]
  • Нека човекът, който слуша, да си води бележки за основните неща и да даде обратна връзка за това, което е чул.
  • След 5 минути нека се сменят.
 • Писане на кратка история
  • Дайте на участниците 10 минути да напишат по една дума, която описва живота им във всяка от трите части. [Има упътване на гърба на бележките на участника.]
  • Преход от разговора към вашата история.
  • Какъв е бил вашият живот преди да срещнете Христос?
  • Как се срещнахте с Христос?
  • Какъв е станал вашият живот след като сте приели Христос?
 • След това нека напишат 2-3 изречения, с които да дадат повече подробности за всяка част.
 • Практика и обратна връзка
  • Нека участниците намерят друг партньор и да разкажат историята си отново. Използвайте хронометър, като дадете само по 2 минути за споделяне на всеки човек.
  • Уверете се, че всеки дава обратна връзка за това, което е чул.
  • Нека участниците намерят трети партньор и да повторят процеса отново, за трети път. Използвайте хронометър, като дадете само по 2 минути за споделяне на всеки човек.
  • Уверете се, че всеки дава обратна връзка за това, което е чул.

Изпълнение на мисията

 • БЛАГОСЛОВЕТЕ трима човека, които сте определили в мрежата си.
  • От Дейност №2 използвайте картата на мрежата, за да определите трима човека и конкретните начини, по които ще слушате, ядете и служите тази седмица.
 • Напишете обещанията "Аз ще _____ до___” и ги споделете с малката група.
 • Насрочете среща с вашия отчетен партньор.

Молитва за мисията

В молитва посветете целите на всеки един на Господа. Молете Господа да ни помогне да бъдем верни и да ни използва за начало на движение за създаване на ученици.

За по-нататъшно изучаване