MC2 05FN Strategie BUĎTE POŽEHNÁNÍM

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page MC2 05FN B.L.E.S.S. strategy and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎hrvatski • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎čeština • ‎български • ‎македонски • ‎русский • ‎ქართული

Stáhněte si tuto stránku jako pdf

Na tomto setkání se naučíte, jak projevovat zájem lidem ve svém okolí, jak jim pomoci rozpoznat viditelné projevy Kristovy lásky a jak si udržet otevřené dveře pro další rozhovory (Matouš 9,35-38).

Ohlédnutí (20-30 min)

First third.jpg
POZNÁMKA: Rozdělte lidi na setkání do skupinek po 4-6. Rozdejte jim pracovní poznámky.

Modlitba a sdílení

 • Určete vedoucí malých skupinek, aby moderovali sdílení.
 • Nechte každou skupinku mluvit o tom, za co jsou tento týden vděční.
 • Vyzvěte každého, aby řekl, jak se mu daří a za co se jeho skupina může modlit. Dejte účastníkům čas, aby se jeden za druhého modlili.

POZNÁMKA: Pokud někdo potřebuje zvláštní pomoc, vyhraďte si čas po setkání a postarejte se o jeho potřebu.

Povzbuzení k věrnosti

 • Povzbuzujte ochotu následovat Ježíše.
 • Vyzvěte skupinky, aby sdíleli, co se stalo, když svěřili Bohu své plány a své věty „Řeknu/Udělám...“
 • Až skupinky skončí, zeptejte se, zda to někdo nechte říct celé skupině.

Vize

Sdílejte vizi, kým se mohou stát v Kristu a do skrze ně může Bůh učinit, pokud bu budou důvěřovat.

  • Na příklad:

Co Bůh cítí ke ztraceným lidem? 1. Timoteovi 2,1-4 nám říká, že Bůh si přeje, aby byli všichni lidé spaseni a došli poznání pravdy. Ježíš vyzval své učedníky, aby ho následovali a slíbil jim, že z nich učiní rybáře lidí. Za poslední dva týdny jste začali pomáhat lidem, aby poznali pravdu o Ježíši. Začali jste být rybáři.

Začali jste používat Ježíšovu otázku a modlit se s lidmi. Povídáte si s lidmi ve vašem okolí o Ježíši. Dalším způsobem, jak se druhým přiblížit, je skrze zájem a službu. Pokud budete s lidmi zacházet s porozuměním a budete jim dávat najevo, že jsou jedineční a jiní než ostatní, budou cítit, že o ně máte zájem. Dávejte jim najevo, že rozumíte jejím potřebám, které jsou jiné než potřeby ostatních, a jejich historii, která je také jiná a jedinečná. Abychom vám s tímto pomohli, ukážeme vám strategii BUĎTE POŽEHNÁNÍM (angl. B.L.E.S.S.) (v Aktivitě 2).

Dnešní studium (45 min)

Second third.jpg

Aktivita 1 Matouš 9,35-38

 • Určete vedoucího malé skupinky, který povede diskuzi ve skupinkách.
 • Přečtěte si Matouše 9,35-38.
 • Vyzvěte malé skupinky, aby diskutovali o odpovědích účastníků na tyto otázky:
  • Co se ti líbilo nejvíce? Proč?
 • Shrňte to poukazem na Ježíšovo srdce. Můžete se zeptat takto:
  • Co nám to říká o srdci Ježíše?

Aktivita 2 Probírání strategie BUĎTE POŽEHNÁNÍM (B.L.E.S.S.)

 • Vysvětlete strategii BUĎTE POŽEHNÁNÍM (B.L.E.S.S.), které je popsaná v poznámkách pro účastníky.
 • Vyzvěte účastníky, aby sdíleli a povídali si o praktických způsobech, jak mohou provést každý z jednotlivých bodů strategie (B.L.E.S.S.).
 • Ujistěte se, že si dělají poznámky, které se jim později budou hodit.
 • Řekněte, že o sdílení evangelia si budeme více povídat na šestém setkání.

Přechod

Dnes bychom chtěli přemýšlet nad tím, jakým způsobem můžeme prokazovat zájem lidem kolem nás. Strategie BUĎTE POŽEHNÁNÍM nám v tom pomůže.

Jejím posledním bodem (S) je (S)dílení vašeho příběhu. Dobrý příklad vidíme v knize Skutků, kde Pavel sdílí svůj příběh (např. Skutky 22). Dnes si také připravíte krátký příběh, který bude trvat asi 1 minutu, bude jasný a se kterým budeme spokojeni, abychom jej mohli používat při tom, když se budeme snažit být požehnáním pro druhé.

Dnešní studium (45 min)

Third third.jpg

Příprava

  • Nyní budeme procvičovat sepisování a vyprávění vašeho příběhu o setkání s Ježíšem.
 • Procvičování a zpětná vazba
  • Řekněte účastníkům, aby se rozdělili do dvojic a navzájem si vyprávěli svůj příběh. [Návod mají také na zadní straně ve svých poznámkách.]
  • Řekněte těm, kteří jen poslouchají, aby si poznamenali hlavní body a potom dali zpětnou vazbu na to, co slyšeli.
  • Po pěti minutách řekněte partnerům, aby se vyměnili.
 • Sepsání jednoduchého příběhu
  • Dejte účastníkům 10 minut, aby si napsali jedno slovo, které popisuje každou ze tří částí jejich příběhu. [Návod mají také na zadní straně ve svých poznámkách.]
  • Přejděte z vašeho rozhovoru na váš příběh. Například: "Můj život nebyl vždycky takový, jako je teď..."
  • Jaký byl tvůj život před tím, než jsi se setkal s Ježíšem?
  • Jak jsi se setkal s Ježíšem?
  • Jaký byl tvůj život potom, co si přijal Ježíše a uvěřil v Něj?
 • Potom jim řekněte, ať si napíšou dvě až tři věty, které každou jednotlivou část blíže popíšou.
 • Procvičování a zpětná vazba
  • Řekněte účastníkům, aby si našli nového partnera a opakovali znovu svůj příběh. Použijte stopky, aby každý účastník měl maximálně dvě minuty na sdílení svého příběhu.
  • Ujistěte se, že si navzájem poskytnou také zpětnou vazbu.
  • Řekněte účastníkům, aby si našli nového partnera a opakovali svůj příběh potřetí. Použijte stopky, aby každý účastník měl maximálně dvě minuty na sdílení svého příběhu.
  • Ujistěte se, že si navzájem poskytnou také zpětnou vazbu.

Náš úkol

 • Vyberte si tři lidi ze svého seznamu, pro které BUDETE POŽEHNÁNÍM (tj. použijete body ve strategii B.L.E.S.S).
  • Vezměte si vaši „Síť vztahů“, vyberte si tři lidi a přemýšlejte nad konkrétními způsoby, kterými těmto lidem můžete tento týden naslouchat, sloužit, nebo s nimi pojíst.
 • Napište si další věty „Řeknu/Udělám … do kdy” a řekněte si je navzájem ve své skupince.
 • Zvolte si čas na setkání se svým partnerem jeden na jednoho.

Modlitba

Odevzdejte své cíle a plány Pánu. Proste Pána, aby nám pomohl zůstat věrnými a použil si nás k získávání nových učedníků.

Další studium