MC2 07NP Podstawowe studium biblijne i 7 Opowieści nadziei

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page MC2 07FN Foundations for New Believers and 7 Stories of Hope and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎hrvatski • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎čeština • ‎български • ‎македонски • ‎русский • ‎ქართული

Tutaj ściągniesz tę stronę jako plik pdf

W trakcie tego spotkania dowiecie się co to znaczy być rybakami ludzi, jak rozpocząć pracę z młodym wierzącym, co zrobić z osobą zainteresowaną, która jeszcze nie jest gotowa, żeby przyjąć Jezusa (Dz 2,42-47; J 10,22-30; Gal 5,16-25; Łk 15,11-24)


Spojrzenie wstecz (20-30 min)

First third.jpg


UWAGA: Jeśli na spotkaniu jest 8 lub więcej osób, podziel uczestników w grupki 4-6 osobowe.

 • Wyznacz prowadzących każdą z grup.
 • Rozdaj Notatki dla uczestnika.

Jeśli w notatkach dana część spotkania jest opisana W GRUPKACH, to oznacza, że te aktywności mają miejsce w grupkach. Jeśli opisana jest NA ŚRODKU, to oznacza, że ty prowadzisz te aktywności dla wszystkich ze środka.

Modlitwa i troska

(W GRUPKACH)

.

 • Poproś o zadanie pytań z części Modlitwa i troska.

UWAGA: Jeśli ktoś potrzebuje szczególnej pomocy, proszę umówcie się na dodatkowe spotkanie. Nie rozwiązujcie tego problemu teraz.

Świętowanie wierności

(W GRUPKACH)

 • Kontynuujcie rozmowę w małych grupach.

Poproś każdego, żeby opowiedział o swoim życiu duchowym, o swoich zwycięstwach lub zmaganiach z posłuszeństwem Jezusowi.

 • Poproś każdego, aby opowiedział jak ufał Bogu w sprawie wyznaczonych sobie celów i co udało mu się zrealizować.


 • Kiedy skończycie rozmowy w grupkach, zapytaj, czy ktoś chciałby podzielić się odpowiedzią, na któreś z tych pytań na środku.

Wizja

(NA ŚRODKU)

Opowiedz o tym, kim mogą stać się w Chrystusie lub czego Bóg może przez nich dokonać.

  • Na przykład:

Jesteście naśladowcami Chrystusa. Jesteście rybakami ludzi! Pomaganie młodym wierzącym we wzroście duchowym jest ważną częścią Wielkiego Nakazu Misyjnego. W tym dziele również jesteśmy partnerami Pana Boga. Paweł napisał do Koryntian: "Ja siałem, Apollos podlewał, a Bóg dał wzrost. Więc ani ten który sieje, ani ten, który podlewa nie jest kimś, ale tylko Bóg, który daje wzrost." Pamiętajmy, że zarówno wtedy, kiedy wiernie dzielimy się Słowem Bożym jak i wiernie pomagamy innym w naśladowaniu Jezusa, rezultaty należą do Boga i zależą od Boga. Nie od nas. To On daje wzrost.


Spojrzenie w górę (60 min)

Second third.jpg

Ćwiczenie 1 Podstawowe studium biblijne 1

(W GRUPKACH)

 • Rozdaj uczestnikom konspekty spotkania "Nierozerwalność więzi z Jezusem" Jana 10,22-30
 • Poproś aby je uważnie przeanalizowali i odpowiedzieli na pytanie:

Co podobało się Ci najbardziej? Dlaczego?

 • Poproś, aby każda grupa wybrała swojego przedstawiciela, który przedstawi jej wnioski z dyskusji pozostałym.

Podsumowanie
(NA ŚRODKU)

Kiedy rozpoczynamy pracę z nowymi wierzącymi, korzystamy ze spotkań formatu 3/3 (trzy trzecie), czyli podobnych do naszych spotkań. Dzięki temu formatowi, szczególnie naciskowi na zastosowanie, zobaczymy rezultaty warsztatów MC2: pomnożenie, nowe pokolenia i kościół taki, jak opisany w Dziejach 2.

Prawda o tym, że nasza więź z Jezusem jest wieczna i nierozerwalna jest fundamentem życia chrześcijańskiego. Bardzo ważne jest, abyśmy pomagali nowym wierzącym zrozumieć i zaakceptować fakt, że jeśli zaprosili Jezusa do swojego serca są dziećmi Bożymi i są bezpieczni w rękach Ojca i Syna, nic nie jest w stanie pozbawić ich tego bezpieczeństwa.

Ćwiczenie 2 Pokaz 7 Opowieści nadziei

(NA ŚRODKU)


Opowieść 1. Nadzieja dla odrzuconych: Grzeszna kobieta (Łukasza 7,36-50.)(lub dowolna)

 • Wybierz 4-5 uczestników do pokazu.
 • Daj każdemu uczestnikowi, który będzie obserwował pokaz notatki 7 Opowieści nadziei.
 • Powiedz, że teraz będą mieli okazję obserwować jak poprowadzić jedno ze spotkań z cyklu 7 Opowieści nadziei i poproś, żeby zwracali uwagę na kluczowe elementy spotkania.
 • Wraz z grupą ochotników poprowadź pokazowe spotkanie.
 • Po pokazie, poproś aby uczestnicy w grupkach odpowiedzieli na pytania:

Co podobało Ci się najbardziej? Dlaczego?

Podsumowanie

(NA ŚRODKU)

W trakcie dyskusji w oparciu o Słowo Boże, kiedy uczestnicy wspólnie odkrywają zawarte w nim prawdy, sam Duch Św. naucza ich i przekonuje. Spotkanie składa się z następujących części: kontekst fragmentu, słuchanie Słowa Bożego, pytania do odkrywczej dyskusji, opowiedzenie historii swoimi słowami i podsumowanie najważniejszych prawd do zapamiętania. 'W tej części przyglądaliśmy się dwóm rodzajom spotkań: dla młodych, świeżo nawróconych wierzących i dla poszukujących. Każda z tych grup ma inne potrzeby. W przypadku młodych wierzących bardzo istotne jest zrozumienie, czym jest moja więź z Bogiem. Z kolei poszukujący potrzebują po prostu odkryć jaki jest Bóg i czy warto Mu zaufać.

Spojrzenie wprzód (45 min)

Third third.jpg

Przygotowanie do działania

(W GRUPKACH)

 • Czasami ludzie słyszą ewangelię, ale jej nie przyjmują. Chcą lepiej zrozumieć. 7 Opowieści nadziei może pomóc im w podjęciu decyzji pójścia za Jezusem. Niech teraz każda grupa wybierze jedną z 7 Opowieści nadziei i osobę (lub osoby), która poprowadzi z nimi teraz to spotkanie. Przejdźcie wspólnie przez spotkanie.
 • Po ćwiczeniu, poproś aby uczestnicy grupek podsumowali swoje doświadczenie odpowiadając na pytania:

Co podobało Ci się najbardziej? Dlaczego?

 • Poproś aby każda osoba z grupy wypowiedziała się.
 • Proszę powiedz im gdzie znajdą konspekty spotkań: Podstawowe studium biblijne i 7 Opowieści nadziei.

Wyznaczanie celów

(W GRUPKACH)

 • Poproś, aby każda osoba przejrzała swoją listę znajomych i ewentualnie dopisała do niej nowe osoby, jeśli jakieś poznała.
 • Przypomnij im, aby spośród osób, z którymi dzielili się Niesamowitym pytaniem, zaznaczyli na swoich listach te, które posiadają jakieś cechy człowieka pokoju.


 • Wybierz pięć osób z twojej listy znajomych, z którymi porozmawiasz w tym tygodniu.
  • Podziel się ewangelią z przynajmniej trzema spośród nich.
  • Z pozostałymi dwoma kontynuuj ćwiczenie umiejętności z wcześniejszych lekcji.
  • Jeśli ktoś z nich zaufał Jezusowi, umów się z nim na pierwsze spotkanie z cyklu: Podstawowe studium biblijne.
  • Jeśli ktoś nie zaufał jeszcze Panu Jezusowi, umów się z nim na pierwsze spotkanie cyklu 7 Opowieści nadziei.
 • Napisz co zrobisz i do kiedy. Podziel się tym ze swoją grupą.
 • Ustal czas i miejsce spotkania z twoim partnerem jeden na jeden. Możecie w ramach tego spotkania przeprowadzić razem Podstawowe studium biblijne bądź 7 Opowieści nadziei. Potem oceńcie je odpowiadając na pytania: Co zostało zrobione dobrze? Co można poprawić w przyszłości?

Modlitwa o misję

(W GRUPKACH)

Powierzmy swoje cele Panu. Prośmy Boga, żeby pomógł nam być wiernymi i używał nas do rozpoczynania ruchów pomnażających uczniów.

Pogłębienie tematu

Przeczytaj Wskazówka nr 1 Jak możesz uzyskać pewność swojej więzi z Jezusem