MC2 08FN Sdílení evangelia ve skupině

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page MC2 08FN PCS-Sharing the Gospel in Groups and the translation is 98% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
English • ‎hrvatski • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎čeština • ‎български • ‎македонски • ‎русский • ‎ქართული

Stáhněte si tuto stránku jako pdf

Na tomto setkání se naučíte, jak vést evangelizační akci v domě jednoho z lidí pokoje, a to s pomocí krátkých filmů a klipů z filmu Ježíš. (Římanům 1,16)


Ohlédnutí (20-30 min)

First third.jpg


POZNÁMKA: Rozdělte lidi na setkání do skupin po 4-6. Rozdejte účastníkům pracovní poznámky.

Modlitba a sdílení

 • Určete vedoucí malých skupinek, kteří povedou ve skupince sdílení.
 • Nechte každou skupinku mluvit o tom, za jsou tento týden vděční.
 • Vyzvěte každého, aby řekl, jak se mu daří a za co se jeho skupina může modlit. Dejte účastníkům čas, aby se jeden za druhého modlili.

POZNÁMKA: Pokud někdo potřebuje zvláštní pomoc, vyhraďte si čas po setkání a postarejte se o jeho potřebu.

Povzbuzení k věrnosti

 • Povzbuzujte ochotu následovat Ježíše.
 • Vyzvěte skupinky, aby sdíleli, co se stalo, když svěřili Bohu své plány a své věty „Řeknu/Udělám...“
 • Až skupinky skončí, zeptejte se, zda to někdo nechte říct celé skupině.

Vize

Povzbuďte je výhledem do budoucna a vysvětlete jim, čím se mohou stát v Kristu nebo co skrze ně může Bůh učinit.


  • Například:

Jak Ježíš procházel městy a vesnicemi, viděl i potřeby lidí a měl s nimi soucit. Řekl svým učedníkům: „Žeň je veliká, ale dělníků málo. Proto proste Pána žně, ať vypudí dělníky na svou žeň'“ Bůh chce, aby všichni lidé poznali jeho lásku. Chce si použít také nás, a také povolat další dělníky. Neustále prosme Boha, aby vyslal více dělníků, kteří povedou ostatní lidi k němu.


Dnešní studium (60 min)

Second third.jpg

Přechod

Tento týden budeme mluvit o druhém prostředí, ve kterém budeme sdílet evangelium, a to je domov člověka pokoje.

Aktivita 1 Ukázka sdílení evangelia ve skupině

[POZNÁMKA: Vyberte si dva až tři video klipy ze seznamu zdrojů, které můžete použít v ukázce]

 • Předveďte použití filmů při duchovních diskuzích.
  • Použijte krátké filmy a klipy z filmu Ježíš, abyste uvedli duchovní témata.
  • Po každém klipu se zeptejte celé skupiny:

Co se ti líbilo nejvíce? Proč?

 • Předveďte přechod k návrhu společně se modlit.
  • Vyzvěte někoho, aby řekl svůj osobní příběh.
  • Předveďte závěrečnou výzvu evangelia a navrhněte, že se budete společně modlit za přijetí Krista.
   • Varianta 1: Použití brožurky Čtyři duchovní zákony, vysvětlete dva kruhy a veďte modlitbu.
   • Varianta 2: Ukažte klip z filmu Ježíš se závěrečnou výzvou k přijetí Ježíše.
 • Vyhraďte si čas na otázky a odpovědi týkající se evangelizační akce a proberte vše potřebné.
  • Mluvte o tom, jak člověka pokoje pozvat k pořádání takové evangelizační akce
  • Proberte, jaké krátké filmy a jaké klipy z filmu Ježíš by byly vhodné pro takovou akci. Vyberte jeden nebo dva krátké filmy a jeden nebo dva klipy z filmu Ježíš, které použijete na akci.

Aktivita 2 Pořádání evangelizační akce

Dejte každému účastníkovi navrhované pokyny pro Pořádání evangelizační akce. Materiály k této lekci můžete najít zde: mc2.miraheze.org

 • Zdůrazněte důležité body těchto pokynů …
  • Zůstaňte interaktivní, položte opět otázky: Co se ti nejvíce líbilo? Proč?
  • Nabídněte prostor k modlitbě.
  • Vysvětlete si, jak můžete člověka vyzvat k odpovědi či reakci.
  • Ujasněte si, jak budete postupovat v případě, že někdo projeví zájem o duchovní věci.
  • Pro nové věřící použijte síť vztahů a nástroje sdílení evangelia

Shrnutí

Úspěšné svědectví spočívá v tom, že převezmeme iniciativu, sdílíme evangelium v moci Ducha svatého a výsledky necháme na Bohu.

Co když někdo řekne ANO a na této akci se stane následovníkem Krista? Pamatujte, že toto je VELMI důležitý krok k tomu, abychom viděli šíření církve a násobení věřících. Může být náročné si s nimi promluvit během akce nebo po jejím skončení. Ale je VELMI důležité, abyste se o to pokusili v prvních dvou dnech po akci. Setkejte se s nimi a udělejte následující:

1. Zopakujte si Čtyři duchovní zákony nebo jiný nástroj evangelia, a hlavně 2 kruhy a stránky, které následují po nich.

2. Zeptejte se jich: „Kdo další tohle potřebuje slyšet?” Řekněte jim, aby si napsali jména dalších pěti lidí nebo členů rodiny, se kterými mohou sdílet evangelium. [Ujistěte se, že také dostanou kopie této brožurky, nebo mají nainstalovanou aplikaci.]

3. Řekněte jim, že jim chcete pomoci v růstu v jejich novém vztahu k Ježíši a pozvěte je ke studiu Bible spolu s ostatními, kteří během akce také uvěří v Ježíše.

4. Než odejdete, modlete se za jejich nový vztah s Kristem. 

Krok vpřed (20-30 min)

Third third.jpg

Příprava

 • Řekněte účastníkům, aby si vybrali partnera, se kterým budou procvičovat pořádání evangelizační akce.
  • Rozhodněte se, které krátké filmy a klipy použijete na akci.
  • Nezapomeňte na prostor pro sdílení evangelia, pozvání k víře v Ježíše a procvičování toho, co dělat, pokud se někdo rozhodne následovat Ježíše.
 • Projděte si návrh nabídky pro možného hostitele akce z lidí pokoje.
 • Projděte si průběh akce.

Náš úkol

 • Najděte nějaké lidi pokoje, kterým nabídnete pořádání evangelizační akce.
 • Pozvěte na akci lidi ze své sítě vztahů a lidi ze sítě vašeho hostitele.
 • Napište si další věty „Řeknu/Udělám … do kdy” a řekněte si je navzájem ve své skupince.
 • Zvolte si čas na setkání se svým partnerem jeden na jednoho a dokončete spolu plánování akce. Dohodněte se na tom, kdo bude zastávat jaké role, a jakou použijete techniku.

Modlitba

Odevzdejte své cíle a plány Pánu. Proste Pána, aby nám pomohl zůstat věrnými a použil si nás k získávání nových učedníků.