MC2 09БВ Празнуване и изпращане

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page MC2 09FN Celebration and Commissioning and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎hrvatski • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎čeština • ‎български • ‎македонски • ‎русский • ‎ქართული

Свалете оттук тази страница като pdf

В тази сесия, ще бъдете насърчени от това, което Бог прави и ще бъдете предизвикани да продължите да работите за умножаването на църкви и мисионерски общности. Верността на участниците ще бъде отпразнувана с даването на сертификати.


Поглед назад (20-30 минути)

First third.jpg


БЕЛЕЖКА: Разпределете хората в групи от по 4-6 човека за сесията. Раздайте бележките на участника.

Молитва и грижа

 • Определете водачи на малките групи, които да подпомагат споделянето.
 • Нека всеки в групата да сподели за какво е благодарен тази седмица
 • Нека всеки в групата да сподели как се справя и сподели 1-2 молитвени нужди с групата и след това нека се молят един за друг.

БЕЛЕЖКА: Ако някой се нуждае от допълнителна помощ определете време за среща с него след сесията.

Празнувайте верността

 • Насърчете отчетност с любов, за да може да си помагат да се покоряват на Исус.

Нека хората във всяка група споделят какво се е случило, когато са се доверили на Бога за постигането на целите и обещанията „Аз ще___до___“.

 • След като свършат в групите, помолите дали някой иска да сподели с голямата група.

Предаване на виждането

Предайте виждането за тяхната самоличност в Христос или какво Бог може да направи чрез тях, ако направят стъпка на вяра


  • Например:

Вие сте се потрудили усърдно и сте се на Бога, като сте предприели стъпки на вяра, за да служите на хората около вас. Сигурно сте изпитали подобни чувства като учениците, когато са били изпратени от Исус в непознати села в Галилея. Днес ние сме заедно тук да размишляваме и прaзнуваме за това, което Бог е направил. Нека си спомним какво Исус е казал на учениците Си, когато те се радвали на това, което Бог е направил чрез тях. „Седемдесет и двамата ученика се върнаха радостни и казаха на Исус: „Господи, дори демоните ни се подчиняваха, щом използвахме името ти.“ Исус каза: „Видях Сатана да пада от небето като мълния. Чуйте! Дал съм ви власт да стъпвате върху змии и скорпиони. Дал съм ви власт по-голяма от тази на врага. Нищо няма да ви нарани. Да, духовете ви се подчиняват. Радвайте се! Но не затова, че ви се подчиняват, а защото имената ви са записани в небесата.“ (Лука 10:17-20) Като ние се радваме на Божието дело, извършено чрез нас, нека помним мъдрите думи на Исус, които ни помагат да гледаме на нещата от правилната гледна точка!Поглед нагоре (60 минути)

Second third.jpg


Дейност №1 Споделяне на най-важното

 • Попитайте за доброволци, които да споделят най-важното от това преживяване на обучение.
 • Отделете време да се поклоните заедно на Господа заедно и де се помолите за новоповярвалите.

Дейност №2 Признание и празнуване

 • Поздравете и чествайте всекиго, който е продължил в MC2 и е достигнал до края на сесиите. Чествайте успехите и верността на всеки човек. Някои области за които да ги поздравите:
  • Практикуване Молитва-Грижа-Споделяне с другите хора и водене на хора при Христос
  • Определяне на човека на мира
  • Завършили са мисионерското събитие
 • Дайте сертификати на тези, които са постигнали резултат в MC2 като са започнали група с новоповярвали. (Получаването на сертификат за MC2 означава, че човекът успешно е започнал умножаването, като е започнал група с новоповярвали. Бъдете чувствителни към културата за начина на даване на сертификатите. Не искаме да засрамим някого, но искаме да поддържаме стандарта на сертификата.)

Дейност №3 Какво следва?

 • Подсилете виждането за умножаването на църкви и мисионерски общности.
 • Обяснете Какви са следващите стъпки за тези, които са започнали малки групи от новоповярвали.
  • Ще бъде предложено допълнително обучение за поставяне и развитие на водачи.
  • Определете дата и час за това обучение.
 • Насърчете тези, които още не са започнали група, да продължават да служат на хората. Кажете им, че ще получат необходимата помощ, когато са готови.


Поглед напред (20-30 минути)

Third third.jpg

Подготовка за мисията

 • Упражнявайте Основополагащи библейски изучавания или други необходими умения, за да помогнете на участниците да придобият увереност за следващите стъпки, които ще предприемат.
  • Напомнете на всекиго къде може да намери всички ресурси: bit.ly/mc2-4me

Изпълнение на мисията

 • Определете 5 човека за които ще поемете инициативата да им послужите тази седмица.
 • Напишете обещанията „Аз ще___до___“.
 • Назначете време и се срещнете с отчетния си партньор.

Молитва за мисията

В молитва посветете целите на всекиго на Господа. Молете се Господ да ни помогне да бъдем верни и да ни използва за полагане на началото на движение от хора, изграждащи ученици.