Главна страница

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Main Page and the translation is 95% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎hrvatski • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎čeština • ‎Кыргызча • ‎български • ‎македонски • ‎русский • ‎ქართული • ‎日本語

Добре дошли на mc2!

Това е главната страница за нашето обучение, наречено MC2 (Умножаване на църковните общности).

Тук ще намерите източници за това обучение на много езици. Вие също може да ни помогнете да го преведете на вашия език!

Please watch a short video that explains that training process.

Alt text


Download here this brochure as pdf file
____________________________________________________________________________

Това е списък със срещите в нашата програма

Начало

1. Как Бог работи днес? 6. Лично споделяне на благовестието
2. Да вървим в крак със Святия Дух 7. Основополагащо изучаване на Библията
3. Изумителният въпрос 8. Споделяне на благовестието в групи
4. Подготвени от Бога хора: Човекът на мира 9. Празнуване и изпращане
5. Стратегия B.L.E.S.S. (Благословение)


Умножаване

1. Увереност в спасението 10. Моята история
2. Взаимоотношение и общение 11. Да бъдем свидетели
3. Да вървим в крак със Святия Дух 12. Отваряне на врати
4. Смело отъждествяване с Исус 13. Посвещение един към друг
5. Израстване чрез Божието слово 14. Възпоменаване на жертвата на Исус
6. Говорене с Бога 15. Даване с цел
7. Пребъдване в Исус 16. Цената на ученичеството
8. Молитва и грижа 17. Обикновено църковно богослужение
9. Подготвени от Бога хора


Развитие

1. Водене на процеса 13. Здраво семейство (Родител-дете)
2. Идентифициране с Исус 14. Духовна победа (грях)
3. Основи за служението на Духа 15. Изучаване на Библията
4. Основи на благовестието 16. Въведение в Стария завет
5. Животът на Христос 17. Въведение в Новия завет
6. Избиране и овластяване на водачи 18. Лъжеучения
7. Църковно ръководство (Отговорности) 19. Пътешествието на Павел
8. Църковно ръководство (характер) 20. Свещенство на всеки вярващ
9. Църковно ръководство (слугуване) 21. Разрешаване на конфликти
10. Църковно ръководство (настойничество) 22. Духовна война
11. Самоличност и свобода в Христос 23. Благославяне на другите хора
12. Здраво семейство (съпруг-съпруга) 24. Принципи за умножаване


За обучаващите

МС2 Наръчник на обучаващите

MC2 Наръчник за обучение

For translators

Here you will find more info about translating process