Faqja Kryesore

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Main Page and the translation is 94% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎hrvatski • ‎polski • ‎română • ‎shqip • ‎srpski (latinica)‎ • ‎čeština • ‎Кыргызча • ‎български • ‎македонски • ‎русский • ‎ქართული • ‎日本語

Mirë se erdhët në mc2!

Kjo është faqja kryesore për trajnimin tonë të quajtur MC2 (Shumëfishimi i Komuniteteve të Kishës).

Këtu do të gjeni burime për këtë trajnim në gjuhë të ndryshme, gjithashtu mund të ndihmoni duke përkthyer në gjuhën tuaj!

Please watch a short video that explains that training process.

Alt text


Download here this brochure as pdf file
____________________________________________________________________________

Kjo është lista e takimeve në programin tonë:

Nisja

1. Si po punon Zoti sot? 6. Ndarja e Ungjillit Personalisht
2. Ecja hap pas hapi me Shpirtin e Shenjtë 7. Studimet Themelore të Biblës
3. Pyetja e Mrekullueshme 8. Ndarja e Ungjillit në Grupe
4. Njerëzit e përgatitur nga Perëndia: Njeriu i paqes 9. Festimi dhe Dërgimi
5. Strategjia e Bekimit


Shumëfishimi

1. Siguria e Shpëtimit 10. Historia Ime
2. Marrëdhënia dhe Miqësia 11. Si Të Dëshmosh Për Besimin
3. Ecja Hap pas Hapi me Shpirtin e Shenjtë 12. Hapja e dyerve
4. Identifikim i Plotë me Jezusin 13. Përkushtimi ndaj Njëri -Tjetrit
5. Rritja Përmes Fjalës së Zotit 14. Duke Kujtuar Sakrificën e Jezusit
6. Biseda me Perëndinë 15. Dhënia me Qëllim
7. Qëndroni në Jezusin 16. Çmimi i Dishepullizimit
8. Pyetja e Mrekullueshme dhe Kujdesi 17. Një Shërbesë e Thjeshtë Kishe
9. Njerëzit e Përgatitur nga Perëndia


Ndërtimi

1. Drejtimi i Procesit 13. Familja e Shëndetshme (Prind-Fëmijë)
2. Identifikimi me Jezusin 14. Fitorja Shpirtërore (Mëkati)
3. Themelet e Shërbesës së Shpirtit të Shenjtë 15. Studimi i Biblës
4. Themelet e Ungjillit 16. Përmbledhje e Dhiatës së Vjetër
5. Jeta e Krishtit 17. Përmbledhje e Dhiatës së Re
6. Përgjedhja dhe Fuqizimi i Drejtuesve 18. Mësimet e Rreme
7. Udhëheqja e Kishës (Përgjegjësitë) 19. Udhëtimi i Palit
8. Udhëheqja e Kishës (Karakteri) 20. Priftëria e çdo Besimtari
9. Udhëheqja e Kishës (Fryma e Shërbëtorit) 21. Zgjidhja e Konfliktit
10. Udhëheqja e Kishës (Administrimi) 22. Beteja Shpirtërore
11. Identiteti dhe Liria në Krishtin 23. Bekojmë të Tjerët
12. Familja e Shëndetshme (Burrë-Grua) 24. Parimet e Shumëfishimit


Për Trajnuesit

MC2 Udhëzues Trajnimi për Trajnuesit

MC2 Coaching Guide

For translators

Here you will find more info about translating process