Изкуство на пясък: Чували ли сте за четирите духовни закона?

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Sand Art Have you Heard of the Four Spiritual Laws? and the translation is 100% complete.


Other languages:
English • ‎български • ‎ქართული


Чували ли сте за четирите духовни закона?

Има физически закони в нашия свят.

Като залеза на слънцето, изгрева на луната и мигането на звездите.

Земята и планетите се въртят.

Водата тече в потоци, след това в реките и накрая в морето и океаните.

Като премине студената зима идва пролетта и цветята цъфтят.

Точно както виждаме тези физически закони в природата, също има и духовни закони

между Бога, Твореца на небето и земята, и хората.


ПЪРВИ закон.


Бог ви обича и предлага чудесен план за вашия живот.

Обаче, защо повечето хора не живеят изобилен живот?


ВТОРИ закон.

Човекът е грешен и е отделен от Бога.

Следователно, той не може да познава и преживява Божията любов и план за неговия живот.

Човекът е сътворен да има общение с Бога,

но заради своето упорито своеволие, човекът е избрал да върви по своя път и общението с Бога е било нарушено.

Това упорито своеволие, характеризирана от отношение на активен бунт или пасивно безразличие се вижда от това, което Библията нарича грях.

Този грях създава пропаст, която ни отделя от Бога.

Човекът се опитва да достигне до Бога и изобилния живот със собствени усилия, като добър живот, философия и религия.

Обаче, единственият път да се преодолее тази пропаст е Исус Христос.


ТРЕТИ закон.

Исус Христос е единственият път за преодоляване на човешкия грях.

Бог е направил мост над пропастта, която ни разделя от Него, като е изпратил Своя Син, Исус Христос, за да умре на кръста вместо нас, за да плати наказанието за нашите грехове.

И след това Исус възкръсва от смъртта.

Това е начинът да ни се покаже Божията любов към нас.

Обаче, не е достатъчно само да знаем за това.


ЧЕТВЪРТИ закон.

Ние трябва лично да приемем Исус Христос за Спасител и Господ.

Ние трябва лично да приемем Исус Христос за Спасител и Господ.

Тогава можем да познаем и преживеем Божията любов и план за нашия живот.

Ние приемаме Христос като Го поканим лично.

Исус чука на вратата на нашето сърце.

Като чуем Неговия глас и отворим вратата, Христос ще влезе в нашия живот и ще започнем общението с Него.

Тези два кръга представят два вида живот. Отляво е „себецентрираният живот“.

Егото е на трона, а Христос е извън нашия живот.

Интересите са насочени към себе си и често резултатите са дисхармония и фрустрация.

Отдясно е „Христоцентрираният живот“.

Христос е в живота и е на трона.

Азът се покорява на Христос, което води до хармония с Божия план.

Кой кръг най-добре представя вашия живот?

А кой кръг бихте искали да представлява вашия живот?

Може да приемете Христос точно сега чрез вяра с молитва.

Молитвата е разговор с Бога

Бога познава сърцето ви и не е толкова загрижен за думите ви, колкото за отношението на сърцето ви.

Това е едно предложение за молитва с вяра

Господи, Исусе, нуждая се от Теб.

Благодаря Ти, за това, че си умрял на кръста за моите грехове.

Отварям вратата на моя живот и те приемам като мой Спасител и Господ. Благодаря Ти за това, че прощаваш греховете ми и ми даваш вечен живот.

Поеми контрол на трона на моя живот.

Направи ме такъв човек, какъвто искаш да бъда.”

Ако сте се помолили с тази молитва с искрено сърце, Исус вече е в сърцето ви и животът ви е нов.

Греховете ви са простени, имате вечен живот и сте станали дете на Бога.


Общение в добра църква е много важно за израстването ви в общение с Бога.

Няколко дървета горят силно заедно, но ако се отдели едно, то изгасва.


Затова е важно за вас да имате взаимоотношения с други християни.

Обадете се или посетете близката църква, където се почита Христос и се проповядва Неговото слово.

Като се срещате с други християни в църквата,

ще можете да научите за Исус Христос и да живеете изобилния живот, който Бог иска ние да живеем.

Копирайт Кемпус Крусейд фор Крайст. Всички права запазени. Използвано с разрешение.