TC 5: How You Can Introduce Others to Christ

From mc2
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎български • ‎русский

Download here this page as pdf file

ПРЕДАВАЕМА ИДЕЯ 5

Как да Свидетелстваме в Духа

„Беше ужасно!” – каза той, като тъжно клатеше глава - „Замръзнах. Точно, когато трябваше да му представя благовестието, забравих всичко, което съм чувал някога за това как да водим приятел при Христос. Беше толкова странно, толкова неудобно… и за двама ни.” Той си пъхна ръцете в джобовете на дънките си: „Предполагам, че този път го оплесках!”

Безсъмнено моят млад фрустриран приятел показва някои от чувствата, които всички сме преживявали, когато сме се опитвали да заведем някого при Христос. Безсъмнено това е най-важното преживяване в живота на човека, но когато ние не сме подготвени това може да ни причини много излишно объркване и неудобство.

Изгубените са гладни за Исус Христос, но болшинството християни не са завели никого при Христос, основно поради две причини: Първо, средностатистическият християнин не живее победоносен, изпълнен с Духа живот и второ – повечето от тях не знаят как ефективно да предадат своята вяра в Христос на другите хора.

Ако сте сред тези, които копнеят да споделят Христос, но не сте били толкова продуктивни, колкото ви се иска, библейският план за свидетелстване на следващите няколко страници ще ви бъде изключително интересен. Ако го приемете присърце и го практикувате, това ще ви даде дейна, въвлечена и ползотворна роля в ежедневния ви живот, за която сте се надявали. Той съдържа осем простички стъпки, предвидени да ви помогнат да станете плодоносен свидетел за Христос.

1. Увеете се, че сте християнин.

Няма начин човек да представи ефективно Христос на другите хора, ако самият той не е християнин. Трябва да сте уверени, че сте поканили Исус Христос да бъде Господ и Спасител на вашия живот. Това е първата и най-важна стъпка. Оттук започва християнският живот.

2. Изповядайте греховете в живота си.

Трябва да сме сигурни, че няма неизповядан грях в живота ни, защото грехът ни отделя от Бога. Ние трябва да продължаваме духовно да „издишаме“ греха си в редовно изповядване пред Бога.

3. Изпълвайте се със Светия Дух

Задължително е постоянно да се изпълваме със Светия Дух, като постоянно „вдишваме” духовно безкрайната сила, който Той дава на Своите деца.

4. Бъдете готови да споделите вярата си.

Ние трябва да сме готови да споделяме вярата си в Христос с другите хора, когато се появи удобен случай. Нашите семинарии и Библейски училища вършат чудесна работа в подготовка на християните да представят благовестието на Исус Христос по ефективен и динамичен начин по целия свят. Обаче всеки един от нас трябва да очаква да бъде използван от Бога, където сме, само със знанието, което сме получили днес.

Когато съберем готово сърце със силата на Светия Дух, се печелят души за Христос. Едно свидетелство, което докосва сърцата на изгубените, не зависи от професионалното обучение. Благовестието на Исус Христос е достатъчно просто, че всяко дете да го разбере и не са ни нужни научни степени, за да помогнем на хората лично да познават Христос.

Исус казва: „Цялата власт на небето и на земята Ми е дадена.” и след това ни заповядва: „Следователно идете и създавайте ученици от всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина, и Светия Дух, като ги учите да спазват всичко, което съм ви заповядал” (Матей 28: 18-20). Той обаче не ни праща сами. Последните думи в Евангелието от Матей са обещание за всички християни. Исус казва: „И ето, Аз съм с вас винаги, дори до края на века.

Колкото и изумително да изглежда, Бог е избрал да ограничи израза на Своята любов до хората на Неговата Земя. Той няма други ръце, освен нашите, няма друго сърце освен нашето, няма друг глас, освен гласа на Неговите деца. Ние сме жизненоважна част от Неговия план да достигне останалата част от света с Неговата любов. Ние сме „приносители“. Единствената ни отговорност е да Го следваме. От Него зависи да ни направи ефективни свидетели. Ако ние сме послушни, Той ще ни използва много в това вълнуващо приключение да спечелим света!

5. Помнете да се молите.

Ние трябва да се молим за тези, които се надяваме да спечелим за Христос. Библията ни казва, че Бог не иска да погине никой, но всички да дойдат до покаяние. „Господ не забавя да изпълни обещанието Си, макар на някои да изглежда като забавяне. Напротив, Той е дълготърпелив към нас, понеже не желае някои да се погубят, а иска всички да се покаят.” (ІІ Петрово 3:9). Той също обещава, че ако искаме нещо според Неговата воля, Той ще ни чуе и ще отговори: „И дръзновението, което имаме пред Него, се състои в това, че ако молим за нещо по Неговата воля, Той ни слуша. И ако знаем, че Той ни слуша, за каквото молим, знаем и че получаваме, каквото сме Го помолили.” (І Йоаново 5: 14, 15). Обещанието не означава, че всеки, който чуе благовестието ще последва Христос, и няма начин ние да кажем, кой ще избере Христос и кой ще Го отхвърли. Въпреки, че някой ще чуят благовестието и ще изберат да си отидат, наша е отговорността – и привилегията – да се молим за изгубените, защото Бог почита нашите молитви.

Започнете със съставяне на молитвен списък като включвате в нея хората, които Светият Дух влага в сърцето ви. След това ежедневно ги изисквайте за Бога. Вие имате властта и правото да правите това, на основание на пасажа, споменат по-горе. Като се молите, продължавайте да споделяте любовта на Исус по всякакъв възможен начин. На нас не винаги ни се разрешава да говорим благовестието. Понякога сме ограничени до това да го живеем кротко, но можем да сме уверени, че семената са посадени и Духът работи! Когато невярващите преживеят несравнимата ви любов към тях, Светият Дух ще работи в сърцата им, като с времето ги привлича към Себе Си.

Понякога на нас ни се позволява да споделим радостта на тези, за които се молим, когато предават живота си на Христос. Други хора може да имат нужда от години, за да станат християни, а други може да изглеждат „безнадеждни“ в очите ни, като отхвърлят каквото и да е, свързано с християнството. Не се обезнадеждавайте, Бог работи по непредсказуеми начини. Просто се молете и оставете резултатите на Господа.

6. Идете и кажете на другите хора за Христос.

Не трябва да чакаме хората да идват при нас. Ние можем и трябва да занесем добрите новини при тях. Най-трудното в свидетелстването е началото. Сатана обича да ни изпълва с оправдания: „Сега съм много зает,” или „Не знам какво да кажа на човека за Христос.” Ние не сме сами. Светият Дух върви с нас. Всъщност Той ни е изпреварил на всяка стъпка, като подготвя сърцата на хората, на които ще говорим. Исус ни е казал да казваме добрите новини на всички хора. Ние можем да разчитаме на Него да ни поддържа и да ни дава сили, за да направим това, което Той иска от нас.

7. Говорете за Христос.

Апостол Павел казва: „Навсякъде, където отиваме, говорим за Христос на всички, които слушат” (Колосяни 1:28). Апостол Павел ни дава пример, който да следваме, но той е чувствителен към избора на слушателите му да го слушат. Той не ги насилва с благовестието. Ще има хора, които ще настояват да си остават на повърхностно ниво на запознанството с нас. Те ще отказват да отворят ушите и сърцата си за добрите новини. Въпреки че това може да е изнервящо, ние трябва да сме чувствителни към воденето от Светия Дух, като търсим Неговото време. Той ще ни води и ще ни осигури възможности, както смята за добре.

Когато бях момче, със семейството ми посещавахме дома на чичо ми в провинцията. Километри преди да завием пред неговата къща усещах апетитния мирис на големи и сочни праскови. Малко след като пристигнехме, леля Сара изпращаше мен и братовчед ми в овощната градина за праскови. Ние се връщахме след часове с преливаща кошница и шкембета.

Не ми отне много време докато разбера кои са най-добрите и узрели праскови! Ние оставяхме неузрелите плодове на дървото до следващия път. Скоро открих, че нещо чудесно се случваше в наше отсъствие. Плодовете, които бяхме оставили на дървото, защото бяха зелени, бяха станали отлични за божествения прасковен сладкиш на леля Сара.

Същото се отнася и за свидетелстването. Ние можем да сме чувствителни към „зрелостта“ на сърцето на този, който чува нашето свидетелстване. Някои хора ще бъдат готови още първия път, когато чуят. Други ще се нуждаят от време и повече молитва, преди да приемат Христос в живота си. Не е наша отговорността да ги насилваме да вземат решение да следват Христос. Помислете да им оставите добре подбрана литература и останете отворени за водителството на Светия Дух за това да говорите с тях по-късно.

Хората, които са готови да приемат твърденията на Христос и са отворени за вашето свидетелстване, не забравяйте да ги насърчите да Го поканят в живота си. Много сърца са готови да Го приемат, но не знаят как да станат християни. Внимателното, чувствително водене, често придружено с помощни материали като книжката „Четирите духовни закона“ ще им помогне да разберат как, стъпка по стъпка, да предадат сърцата си на Божието управление. Този помощен материал също помага да държим разговора концентриран върху Христос без да се отвличаме с разсейващи въпроси.

8. Очаквайте сърцата да откликнат на благовестието.

Ние можем да бъдем уверени в силата на Бога Творец. Той е суверен. Той е всемогъщ и Той не иска някой да загине. Както продавач, който никога не се е занимавал с продаване от врата на врата, някои християни подхождат към изгубените с отношението „ти никога няма да искаш да станеш християнин“.

Ние няма от какво да се срамуваме. Господарят на нашия живот е Господар на всички, Царят на царете! Ние трябва да свидетелстваме с отношение на очакване. Бог върви пред нас и подготвя сърцата, за да ги пожъне според Неговото време. Има хора, които чакат без Христос, но копнеят да Го намерят.

Сатана, „бащата на лъжите“ ни кара да вярваме, че хората не се интересуват да намерят Бога. Ние сме се поддали на лъжата, че хората няма да откликнат на благовестието. Обаче времената, в които живеем, са вълнуващи! Светият Дух работи сред студенти и обикновени хора по целия свят. Много хора идват при Христос. Има неутолима жажда за Исус Христос, живата вода (Йоан 4: 10-15).

Не се лъжете, мъжете и жените не търсят религия. Общо взето те не искат да имат нищо общо с църкви и правила, по които да живеят. Това, което искат е преживяването на истинско и жизнено взаимоотношение със Спасителя. Религията е човешкото търсене на Бога. Християнството е много повече: То е откровението на Бог за Себе Си в личността на Исус Христос. Ако с любов ние запознаем хората с твърденията на Христос, ще видим много хора да откликват на Неговата любов и прошка. Обаче отговорността за тяхното решение е на Светия Дух.

Ние в Агапе България истински вярваме, че успехът в свидетелстването е споделянето на Христос със силата на Светия Дух, като оставяме резултатите в ръцете на Бога.

Научете тези лесни за следване насоки за свидетелстване в Духа. Приложете ги на дело в живота си и наблюдавайте резултатите. Ако досега сте седели на страничната линия и сте наблюдавали как другите хора печелят изгубените за Христос, това ще промени живота ви….. и живота на хората, които ще чуят благовестието заради вас!

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Какво ви хареса най-много (какво привлече вниманието ви)?

2. Защо?

3. На кого трябва да предам тази информация?