ПИ 7: Как можете да помогнете за изпълнение на Великото поръчение

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page TC 7: How you can Help Fulfill the Great Commission and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎polski • ‎română • ‎български • ‎русский

Свалете тази страница като pdf

ПРЕДАВАЕМА ИДЕЯ 7

Как да помогнете за изпълнението на Великото поръчение

Днес бихме го нарекли среща за определяне на стратегията. "Треньорът" и "играчите" се събират заедно на една планина в Галилея. Възкръсналият Господ има план, който ще достигне целия свят. Християните наричат това световна стратегия: "Великото поръчение". Това, което е казано на тази среща, е повлияло на много поколения вярващи. Ако я нямаше много малко хора днес биха преживели любовта и прошката на Божията благодат.

Учениците са се приближили към Исус, когато е казал: "Даде Ми се пълна власт над небето и над земята. И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина, и Светия Дух, и ги учете да спазват всичко, което съм ви заповядал. И ето Аз съм с вас през всичките дни до свършека на света." (Матей 28:18-20). Това е най-великото записано обещание!

В тази глава ще разгледаме кой, какво, защо, кога, къде и как на Великото поръчение.

Кой инициира Великото поръчение?

Към кого е насочено?

Кой може да дръзне да претендира, че има "цялата власт ... на небето и земята"? Може да има само един отговор: Това може да бъде само уникалният Богочовек, Исус Христос, Синът на Бога. При раждането на Исус, Бог става човек и позволява на други хора да Го умъртвят на кръст, но след три дни Той възкръсва. Неговата смърт и възкресение спасяват човечеството от властта на греха и осигуряват вечен живот за всеки, който повярва. Резултатът е духовна революция, която разтърсва светът през І век и променя хода на историята.

Когато Христос ходил по земята, Той е имал властта да променя животи. Тази същата променяща живота сила е достъпна и днес. Неговият живот продължава векове, защото Той е Бог! Въпреки, че учениците са тези, които са чули Неговото велико поръчение, влиянието им продължава да се простира върху всички християни през цялата история. Това е един свръхестествен план, даден от безкрайния Бог на ограничения човек. Ние често си мислим, че християните от първи век са били различни от нас, че те са притежавали качество на живота, което ние не можем да достигнем. Обаче мъжете и жените, които са чули думите на Исус, са били обикновени работещи хора, които са имали същите слабости като нас. Две изключителни неща са им се случили.

Първо, те са познавали възкресения Господ, триумфирал над смъртта, живял сред тях и им обещал, че ще се върне, за да царува като Цар на земята.

Второ, те са били изпълнени със Светия Дух

Ние имаме същите възможности да бъдем посветени на нашия възкресен и завръщащ се Господ. Неговият Свети Дух иска да даде сили на тези от нас, които Го молим да ни изпълва. Имаме "същата способност да обърнем света с главата надолу!" Ние можем да започнем революция на 21-ви век, което да надмине всичко, което светът е виждал досега!

Какво е Великото поръчение?

Заповедта на нашия Господ означава да печелим сърца за Него, като ги учим на това, на което Той поучава, като ги екипираме и изпращаме като посланици толкова много, че всеки човек по света да чуе посланието на ангелите през нощта на рождението на нашия Господ: "ето благовестя ви голяма радост, предназначена за всички хора. Защото днес в града на Давид ви се роди Спасител, който е Христос Господ!" (Лука 2:10,11)

Може да си кажете: "Чакай малко! В този стар свят има седем милиарда човека. Не може сериозно да мислите, че може да се каже на всеки за Христос? Да, сериозни сме!

На тези, които се присмиват на възможността да се изпълни такава огромна задача, бихме посочили удобствата, които обкръжават тези от нас, които живеем в този вълнуващ век. Помислете за малко върху огромния напредък на технологията, който се случва пред очите ни. Медиите доведоха нашата задача в рамките на нашите възможности. Нека ви дам един пример.

Един мъж, Джон Хейман, създава филм, наречен "Исус". В годините след неговото излизане, неговото благовестителско влияние по целия свят е потресаващо. Филмът може да бъде дублиран на всеки език само за няколко седмици, като се използват генератори, записващи студиа и местни дублиращи актьори.

Озвученият на съответния език филм премахва нуждата от лингвист, който да научи племенния език, като го редуцира до писмени символи, да преведе Писанието и да научи хората да четат, за да може да сподели благовестието. Това е огромна задача и отнема много години да се постигне. Филмът прави възможно десетки хиляди хора по целия свят да посветят живота си на Исус. Той им дава посланието, за което са чували. Той им дава посланието за спасението "на техния език". Скептици, ние сме на ход!

Защо християните трябва да се посветят напълно на изпълнението на Великото поръчение?

Има поне три добри основания:

1. Ние се покоряваме, защото Христос ни е заповядал да го правим. Спортният треньор представя своя списък от правила и стандарти на играчите и казва: "Това са нещата, които трябва да правите, ако очаквате да бъдете един отбор.” Играчите трябва да спазват правилата, ако искат да бъдат в отбора. В битка командирът крещи заповеди на своите войници, които ги изпълняват безпрекословно или ще бъдат изправени пред военен съд или разстрел на място. Заповедите на Христос са основани на любовта и са подкрепени от Бог - Отец. Неговата заповед към нас е следната: "Идете!” Не можем да пренебрегнем заповедта на нашия Господар.

2. Ние се покоряваме, защото хората са ИЗГУБЕНИ без Христос. Исус казва: "Аз съм пътят, истината и животът. Никой не може да дойде при Отец, освен чрез Мен” (Йоан 14:6). Това може да звучи тесногръдо, но Самият Бог го е казал и аз не смея да споря с моя Господ.

3. Ние се покоряваме, защото сърцата са гладни за Бога". От началото на служението на Кемпус Крусейд фор Крайст сме свидетели на човешкия глад за Бога, демонстриран по хиляди начини. Като част от нашата глобална обучителна програма, обучаващите се прекарват часове всяка седмица в лично благовестие в местните общности, по плажовете и на публични събрания. Не е необичайно стотици в един следобед да се молят да приемат Христос.

Наскоро повече от "три хиляди" чернокожи в южен и централен Лос Анджелис са приели Христос чрез личен контакт с 1600 служители и студентски работници. "Над две хиляди" са приели Христос в живота си за един ден по плажовете на Южна Калифорния.

В подобна ситуация 9000 корейски обучаващи се са споделили Христос с "42000 човека" само за един следобед на свидетелстване. "16000 човека" са изразили желание да приемат Христос и "4000 човека" са използвали силата на Светия Дух с вяра.

Кога ще бъде изпълнено Великото поръчение?

Само Исус и Неговият Баща знаят кога и как то ще бъде изпълнено. Обаче, след като ни е дал заповедта, се предполага, че Той има предвид да се стремим да я изпълним във всяко поколение... един постоянен процес на изпълнение на Великото поръчение.

Ако трябва да бъде изпълнено, "сега е времето за действие". Трябва да започнем сега и да се посветим ежедневно - като начин на живот - да предаваме Божията любов и прошка на тези, до които се докосваме в живота си. Както пише апостол Павел в Колосяни 1:28 "Него ние възвестяваме, като наставляваме всички хора и ги поучаваме с цялата мъдрост, която ни е дадена, за да ги представим всички съвършени чрез Исус Христос." От времето, когато се събудим сутринта, докато си легнем вечерта, нашият приоритет е споделянето на най-радостната новина съобщавана на сърцата, копнеещи да я чуят.

Къде трябва да изпълним Великото поръчение?

Трябва да достигнем целия свят - това е една обезсърчаваща невъзможност за хората. Исус обаче има стратегия, която да следваме. Преди да се възнесе в небето, Исус казва на своите ученици: "Ще бъдете Мои свидетели в Йерусалим, в цяла Юдея и Самария и до най-отдалечените кътчета на Земята" (Деяния 1:8)

Йерусалим е бил дом на учениците, заедно с обкръжаващата го Юдея. Това е била позната територия за тях. Самария обаче е била страната на езичниците, чужденците, които не са знаели нищо за Юдейските вярвания и това е било началото на "краищата на света".

Къде започва за нас "Йерусалим"? Откъдето започват всички пътешествия - от вкъщи. Животът вкъщи най-добре може да отрази любовта, която Исус показва чрез нас. Оттам любовта да прелее към нашите съседи, университетите и класните стаи, работните места и всичките ни ангажименти. Следващата логична стъпка би била "Юдея" - нашите общности и държави, нашите народи. Оттам има малка крачка към "Самария и краищата на Земята." Великото поръчение става статично, докато не видим нашата част и не бъдем лично включени в нашите домове и общности и в крайна сметка - в целия свят!

Какъв вълнуващ момент християните да се включат. Ние сме в навечерието на най-голямото духовно съживление след Петдесетница! Това, което изглежда като най-мрачен и отчайващ момент, е съдбовен момент за християните, моментът, за който сме родени. Време е да светим като фар и да задвижим духовна революция, която да разкрие на човечеството величественото благовестие на Христос, отговорът на всеки въпрос.

Не оставяйте настрана. Включете се! Направете своята част, за да помогнете за изпълнението на Великото поръчение в "това поколение"!

Как да споделим това, което имаме?

Хората навсякъде са изгубени и ние, които принадлежим на Христос имаме отговора. Когато Той казва: "Идете!" Исус показва ясно, че това е "отговорът", който трябва да споделяме. Това е Неговата воля да бъдем включени активно в помощта за изпълнението на Неговата заповед - Великото поръчение. Въпреки това продължават да се прокрадват въпросите: "Какво Бог иска "аз" да направя? Как да започна?

Започваме като развиваме индивидуални, лични стратегии, които са свързани с глобалната стратегия на нашия Господ. Това е единственият начин да бъде постигната тази голяма задача.

А какво е лична стратегия? Това е индивидуален план за действия с цел постигане на конкретна задача. Поради това, че нашата цел е да помогнем в изпълнението на заповедта на Христос, нашият личен план трябва да включва благовестване и ученичество - добавяне на хора в Тялото Христово и умножаване на вярващите.

Духовната аритметика е проста: Един вярващ + благовестието + един невярващ = двама вярващи. Духовното умножаване е малко по-различно: Един вярваш + един новоповярвал + ученичество = двама вярващи, които благовестват и изграждат други като ученици. Духовното умножаване е целенасочено обучаване на новоповярвалите, "за да може те да благовестват и да обучават други."

Апостол Павел говори на Тимотей, неговия "син" във вярата, като казва: "и каквото си чул от мене пред много свидетели, предай го на верни хора, които ще са способни и други да научат." (ІІ Тимотей 2:2)

Личната стратегия ни помага да се движим напред в покорство, като помагаме за изпълнение на Великото поръчение. Апостол Павел казва: "За да угоди на военачалника, никой воин не се замесва в житейски работи." (ІІ Тимотей 2:4)

"Добре" - казваш - "Убеден съм. Трябва да имам лична стратегия. Обаче откъде да започна с изграждането на план, който ще работи в живота ми?" Позволи ми да дам някои простички предложения, основани на Писанието.

Посветете се на Христос и се изпълвайте със Светия Дух. От милиони хора в църквите, плашещ процент или не са сигурни в това дали са новородени или живеят плътски живот и са толкова извън курса, че не могат да бъдат използвани от Бога, докато не посветят живота си на Него. Ако се борите с липса на вяра, справете се с това. Научете се как да се доверявате на Бога и Той ще поеме оттам нататък.

Молете се с вяра, че Бог ще ви насочва в развитието на ваша лична стратегия. Молете се Той да ви открива ефективен план, с който да достигнете непосредствената сфера на влияние с благовестието. Той вече има план за вас, вашата част е да го откриете и това обикновено се случва малко по малко.

Животът на Исус е съвършен пример за разкриване на Божия план. Той представя всяко важно решение пред Бога и очаква наставления на всеки кръстопът. Като се молите, очаквайте Бог да осигури стратегията, мъдростта и силата, за да го изпълните. Вярата с очакване е угодна на Бога.

Запишете плана, който Бог разкрива като отговор на молитвите. Запишете имената на конкретни хора и групи в живота ви и развийте план, с който да ги достигнете. Започнете със семейството си. Вашият дом, повече от всяко друго място, ще отрази вашето свидетелство. Постоянно разчитайте на Бога да ви изпълва със Своя Дух, за да може действията ви да свидетелства за това, което Той е направил за вас.

Планирайте да достигнете хората на работното си място. Потърсете тези, които знаете, че са християни и ги помолете да се присъединят към вас в благовестването на работното място. В църквата ви, предложете услугите си да преподавате в неделното училище и да бъдете част от (или да започнете) благовестителски екип, който да посещава домовете. Бъдете насърчение за другите членове на църквата.

Поканете съседите на кафе или сладко с благовестителска цел. Разкажете на другите какво Христос е направил в живота ви и че Той може да направи същото и в техния живот.

Научете всичко необходимо, което ще ви помогне да завършите личната си стратегия. Хиляди студенти, миряни и пастири се възползват от обученията и материалите, достъпни чрез Кемпъс Крусейд фор Крайст всяка година. Те научават ефективни умения за спечелване на мъже и жени за Христос, като ги изграждат във вярата и ги изпращат да работят с благовествието на Божията любов и прошка. Институтите за обучение на водачи за студенти и средношколци и институтите за миряни и пастири за благовестие осигуряват курсове за начинаещи и напреднали през цялата година.

Не чакайте. Напишете личната си стратегия днес. Избройте имената на хората, които Бог е вложил в сърцата ви. Споделете Христос с тях и ги добавете към общността на вярващите. Молете Господа за конкретни имена на хора, които Той иска да обучавате в духовно умножение.

Практикувайте агресивно благовестване! Поемете инициативата да изпълните вашата част от Великото поръчение там, където живеете. Поискайте вашите роднини, приятели, съседи и колеги за Христос в молитва. След това представете благовестието пред тях. Разкажете им за любовта и прошката, които Исус чака да им даде и им дайте възможност да Го приемат.

Споделяйте вярата си като начин на живот. Ще стане естествено да говорите за Христос с всеки, когото срещнете. Като хората от вашия списък започнат да Му се доверяват и да Го приемат като Господ и Спасител, ги обучавайте и ги включете в цикъла на духовно умножаване. Насърчете ги да се присъединят към вас в усилията ви да наситите цялата област с посланието на Исус Христос.

Като прилагате вашата лична стратегия на местно ниво, молете Бога за водителство да разшири вашето мислене отвъд местните цели към световни отговорности. Открийте начини да станете християнин с поглед към света и дайте своя принос в помощ за разпространение на благовестието в световен мащаб. Разпитайте за мисионерски програми във вашата църква.

В тези дни на промени и хаос, искрените и мислещи християни се осмеляват да не бъдат доволни от статуквото. Който и където да сте, когато се посветите на Бога, очаквайте да бъдете използвани да помогнете за промяната на света! Променените сърца променят света. Исус се е специализирал в промяна на живота, но Той може да достигне мъжете и жените само чрез нас. Позволете Му да започне с вас!

Ако вашето желание е да помогнете в изпълнение на Великото поръчение, нека това да бъде ваша постоянна молитва:

"Скъпи Татко, аз се предавам на Теб да направиш с мен каквото искаш. Работи чрез мен, за да донесеш Своето послание на любов и прошка до сърцата, които копнеят да го чуят. Очисти ме, дай ми сили, използвай ме за чест и слава на Твоето име. Направи ме способен чрез Светия Си Дух да дам най-доброто от себе си да помогна за изпълнението на Великото поръчение в моето време. В името на Исус се моля за това. Амин!"

Ако се помолихте с тази молитва, ви желая на добър път с вашето начинание. Подгответе се за велико приключение. Като инвестирате времето, талантите и парите, си вие изпълнявате Великото поръчение на Христос в това поколение. Вашето посвещение е към Исус Христос, а не към Агапе България, но ако можем да ви помогнем по някакъв начин, ние сме готови да ви послужим. Чрез силата на обитаващия във вас Христос вие може да помогнете за промяната на света!

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Какво ви хареса най-много (какво привлече вниманието ви)?

2. Защо?

3. На кого трябва да предам тази информация?