Това е ученичество

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page This is discipling and the translation is 100% complete.


Other languages:
English • ‎polski • ‎srpski (latinica)‎ • ‎čeština • ‎български • ‎македонски

0:00:02.000,0:00:03.460

Исус казва

0:00:03.460,0:00:04.500

ИДЕТЕ

0:00:04.500,0:00:06.000

ИДЕТЕ и правете ученици

0:00:06.500,0:00:08.000

Какво ще стане, ако ИДЕТЕ

0:00:08.000,0:00:09.500

Какво ще стане, ако ИДЕТЕ изглежда по-малко като това

0:00:11.600,0:00:13.000

и повече като това

0:00:18.500,0:00:19.500

Какво ще стане, ако "правете ученици"

0:00:19.500,0:00:20.500

Какво ще стане, ако "правете ученици" изглежда по-малко като това

0:00:24.280,0:00:26.000

и повече като това...

0:00:31.500,0:00:33.000

Ако правим по-малко от това

0:00:33.000,0:00:35.500

събития, продукции, сгради, програми, срещи

0:00:36.500,0:00:38.000

възможно ли е да получим по-малко от това?

0:00:38.000,0:00:39.500

стрес, разходи, дългове

0:00:39.500,0:00:41.500

срещи, набиране на средства

0:00:44.000,0:00:46.000

Ние ще бъдем по-свободни да

0:00:46.000,0:00:47.500

преживяваме Неговата ЛЮБОВ

0:00:48.500,0:00:51.000

Да ОБИЧАМЕ Него

0:00:52.000,0:00:54.500

ДА ОБИЧАМЕ другите

0:00:55.000,0:00:57.500

ДА ОСВОБОЖДАВАМЕ

0:00:58.000,0:01:00.000

ДА ВОДИМ

0:01:01.000,0:01:03.000

ДА ЗАПОЧВАМЕ

0:01:07.500,0:01:08.500

Какво ще стане ако вместо да се занимаваме с

0:01:08.500,0:01:09.500

концерти, сгради, речи, кафета

0:01:09.500,0:01:11.500

бюлетини, печива,

0:01:12.000,0:01:14.000

правим повече ученици

0:01:14.000,0:01:17.500

учители, пастири, пророци, апостоли, благовестители

0:01:19.500,0:01:22.000

както Той го е правил

0:01:22.500,0:01:25.000

Той го е правил

0:01:25.500,0:01:27.000

и те са го правили

0:01:31.000,0:01:33.500

Това е нашата МИСИЯ

0:01:33.500,0:01:35.900

Това е ВЕЛИКОТО ПОРЪЧЕНИЕ

0:01:37.000,0:01:38.500

ОБИЧАЙТЕ

0:01:38.500,0:01:40.500

ОСВОБОЖДАВАЙТЕ

0:01:40.500,0:01:42.000

ВОДЕТЕ

0:01:42.000,0:01:42.500

ЗАПОЧВАЙТЕ

0:01:44.920,0:01:47.500

Това е УЧЕНИЧЕСТВО

0:01:48.720,0:01:50.140

Това е

0:01:50.260,0:01:55.660

ЦЪРКВА