Tři části setkání

From mc2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Three-thirds guide and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎polski • ‎čeština

Stáhněte si tu tuto stránku jako soubor PDF
First-third-green.jpg

1 Ohlédnutí

Modlitba a sdílení

 • Modlete se, chvalte Boha za každého z vás a za čas strávený nad jeho Slovem.
 • Otázka: Za co jsi tento týden vděčný?
 • Otázka: S čím zápasíš a jak ti v tom můžeme my pomoci?
 • Modlete se navzájem za své potřeby, poskytněte si navzájem biblické rady a povzbuzení.


Povzbuzení k věrnosti

 • Otázka: Jakým způsobem jsi aplikoval lekci z minulého týdne? Jak to šlo?
 • Otázka: S kým jsi sdílel příběh a jak na to zareagovali?
 • Povzbuzujte vzájemnou a láskyplnou ochotu, se kterou účastníci skupinky následovali Ježíše (drželi se biblické lekce z minulého týdne) a byli rybáři lidí (svědky) od minulého setkání.

Vize

 • Sdílejte vizi, kterou pro ně Bůh má, co s nimi zamýšlí a chce skrze ně učinit. Příklady: Matouš 4,19

Second-third-green.jpg

2 Dnešní studium

Kontext

 • Vedoucí skupinky stručně představí kontext pasáže.

Četba

 • Vedoucí skupinky přečte pasáž dvakrát, ostatní poslouchají.

Diskuze a sdílení myšlenek

 • Každý řekne, co ho zaujalo (nebo co se jim líbilo nejvíce) a proč.
 • Proč myslíš, že je tento příběh důležitý?
 • Jak můžeme teď žít jinak, když tento příběh (pasáž) známe?

Vyprávění a opravování

 • Procvičujte vyprávění příběhu. Jeden vypráví, a skupina opravuje, pokud je třeba.

Shrnutí

 • Vedoucí skupinky shrne dnešní lekci tak, aby ji každý porozuměl.

Third-third-green.jpg

3 Krok vpřed

Příprava

 • Otázka: Jak budeš tuto výzvu následovat ty?

Náš úkol

 • Každý napíše nějakou větu (závazek) začínající „Řeknu/Udělám…”
 • Následuje sdílení vět ve skupině.
 • Zvolte si čas na setkání se svým partnerem jeden na jednoho.

Modlitba

 • Podpořte se ve vaší vizi získávat druhé. Proste Boha, aby každého posílil Duchem svatým a učinil jej věrným následovníkem Krista, který bude rybářem lidí.
 • Odevzdejte své cíle a plány Pánu. Proste Pána, aby nám pomohl zůstat věrnými a použil si nás k získávání druhých jako nových následovníků.