Translations:7 Stories of Hope/34/sq

From mc2
Jump to navigation Jump to search
  • Rritja: Pyetini si i janë "bindur" Jezusit gjatë javës së kaluar.