Translations:7 Stories of Hope/37/pl

From mc2
Jump to navigation Jump to search

1) Nadzieja dla odrzuconych: Grzeszna kobieta - Łukasz 7,36-50