Translations:7 Stories of Hope/37/sq

From mc2
Jump to navigation Jump to search

1) Shpresë për të Refuzuarit: Gruaja Mëkatare - Luka 7:36-50