Translations:7 Stories of Hope/38/pl

From mc2
Jump to navigation Jump to search

2) Nadzieja dla niereligijnych: (Faryzeusz i celnik) - Łukasz 18,9-17