Translations:7 Stories of Hope/40/bg

From mc2
Jump to navigation Jump to search

4) Надежда прощава: (Непрощаващият слуга) - Матей 18:21-35