Translations:7 Stories of Hope/40/pl

From mc2
Jump to navigation Jump to search

4) Nadzieja przebacza: (Nielitościwy dłużnik) - Mateusz 18,21-35