Translations:7 Stories of Hope/41/bg

From mc2
Jump to navigation Jump to search

5) Надежда отвъд смъртта: (Разбойниците на кръста) – Лука 22:66 – 23:25