Translations:7 Stories of Hope/41/pl

From mc2
Jump to navigation Jump to search

5) Nadzieja w czasie śmierci: (Przestępcy na krzyżach) - Łukasz 22,66-23,25