Translations:7 Stories of Hope/41/sq

From mc2
Jump to navigation Jump to search

5) Shpresë Përmes Vdekjes: (Hajdutët në Kryq) – Luka 22:66 – 23:25