Translations:7 Stories of Hope/42/pl

From mc2
Jump to navigation Jump to search

6) Nadzieja zmartwychwstania: (Zmartwychwstanie) - Łukasz 24,1-20