Translations:7 Stories of Hope/48/bg

From mc2
Jump to navigation Jump to search
  • Прочетете от Библията, и я затворете.
  • Разкажете историята по памет.
  • Разкажете историята заедно.
  • Прочетете историята заедно от Библията.-
  • Обсъдете историята заедно като използвате въпроси: