Translations:7 Stories of Hope/48/pl

From mc2
Jump to navigation Jump to search
  • Przeczytaj z Biblii, potem zamknij ją.
  • Powiedz swoimi słowami z pamięci.
  • Opowiedzcie ją wspólnie.
  • Przeczytajcie ją wspólnie z Biblii.-
  • Porozmawiajcie o niej wspólnie używając poniższych pytań: