Translations:7 Stories of Hope/49/mk

From mc2
Jump to navigation Jump to search
  • Што учиме за Бог/Исус?
  • Што учиме од луѓето од оваа приказна?
  • Употреби “Г.В.П.З.” за дискусија од стихот доколку постои...
   • Грев за избегнување?
   • Ветување за исполнување?
   • Пример за следење?
   • Заповед за извршување?
  • Со кого најмногу се идентификуваш во приказната и зошто?
  • Покана: Прашај, “Што те спречува да го следиш денес Исус?”