Translations:7 Stories of Hope/49/pl

From mc2
Jump to navigation Jump to search
  • Czego dowiadujemy się o Bogu/Jezusie?
  • Czego dowiadujemy się od ludzi w tym fragmencie?
  • Czy jest tutaj...
   • Grzech do uniknięcia?
   • Obietnica do powołania się na nią?
   • Przykład do naśladowania?
   • Polecenie do wypełnienia?
  • Z kim najbardziej utożsamiasz się w tej opowieści i dlaczego?
  • Zapytaj: "Czy coś dzisiaj powstrzymuje Cię od pójścia za Jezusem?"