Translations:7 Stories of Hope/49/sq

From mc2
Jump to navigation Jump to search
  • Çfarë mësojmë për Perëndinë/Jezusin?
  • Çfarë mësojmë nga njerëzit në këtë histori?
  • Përdorni “SH.M.N.Z.” për të diskutuar nga pasazhi nëseː
   • Shmanget një mëkat?
   • Mbahet nja Premtim?
   • Ndiqet një Shembull?
   • Zbatohet një Urdhërim?
  • Me kë e identifikon më shumë veten në këtë histori dhe përse?
  • Ftoni: Pyesniː “Çfarë ju pengon të vendosni të ndiqni Jezusin sot?”