Translations:7 Stories of Hope/49/sr-el

From mc2
Jump to navigation Jump to search
  • Šta smo naučili o Bogu/Isusu?
  • Šta smo naučili od ljudi iz ove priče?
  • Koristi SPEC u razgovoru o priči u slučaju da postoji:
   • greh koji treba izbegavati
   • obećanje koje treba održati
   • primer koji treba slediti
   • zapovest koju treba poslušati.
  • Sa kim si se najviše identifikovao u priči i zašto?
  • Pozovi: Postavi pitanje: Šta te sprečava da slediš Isusa danas?