Translations:7 Stories of Hope/54/pl

From mc2
Jump to navigation Jump to search
  • Wzrost: Według dzisiejszej opowieści w czym powinieneś być posłuszny Jezusowi w przyszłym tygodniu?
  • Dzielenie: Jak myślisz, kto z twoich znajomych powinien usłyszeć tą opowieść?