Translations:7 Stories of Hope/54/sq

From mc2
Jump to navigation Jump to search
  • Rrituni: Cilat janë ato gjëra në historinë e Jezusit, të cilave ai kërkon t'u bindesh këtë javë?
  • Shkoni: Cili është ai person në jetën tuaj, që mendoni se ka nevojë ta dëgjojë këtë histori?